Praktisk Modern StandardBulletin nr 1 – Tema: Överföringsbud efter 1 sang

Sangöppningen i Modern Standard visar en jämn hand och 15-17 hp. Det är en styrka som är vanlig både i Sverige och utomlands, och som passar bra in i det naturliga standardsystemet.
  Det finns många olika sangsystem att välja mellan, och det är svårt att säga att ett visst system är bättre än ett annat. Vad vi vågar påstå är att sangsystem med överföringsbud är bättre än sangsystem utan.
  I Modern Efos, som ingår i MS, är svarsbuden 2 ruter och 2 hjärter överföringsbud, som lovar minst fem kort i färgen närmast över. Öppnaren återbjuder normalt 2 trick i svararens högfärg, varefter svarshanden passar, inviterar eller kräver till utgång. Om slutbudet blir i svararens högfärg, har överföringsbudet gjort den starka handen till spelförare; det är normalt en fördel. Och om svararen bjuder vidare kan han fortsätta beskriva sin hand, så att man har alla möjligheter att hamna i rätt kontrakt, oavsett om det gäller delkontrakt, utgång eller slam.
  Överföringsbudet har alltså två fördelar: (a) spelföringen kommer på den starka handen om slutbudet blir i svararens färg, och (b) svarshanden har goda möjligheter att beskriva sin hand om han har invitstyrka eller bättre.

Vad krävs för ett överföringsbud

Minst fem kort i den färg du för över till. Styrkan är däremot irrelevant. Du kan ha en svag hand och bara försöka landa i det bästa delkontraktet, men du kan även ha högre vyer.

Måste öppnaren återbjuda 2 i högfärg?

Nej, men han gör det i de flesta fallen, för han vet ju inte hur stark hans partner är. Undantaget är när sangöppnaren har ett bra fyrkorts trumfstöd, maximal styrka och fina färgspelskort, d.v.s. ess och kungar. Då kan han bjuda något annat än 2 i högfärgen. Ett hopp till 3 i högfärg verkar mest närliggande, men det finns ett sätt som är effektivare: att bjuda en dubbelton, så att partnern kan bedöma om korten passar bra ihop. Det betyder att om öppnaren hoppar till 3 i högfärgen, så har han ingen dubbelton, d.v.s. fördelningen 4-3-3-3.

Väst Öst
Sp E kn 8 2 Sp K D 6 4 3
Hj E K 4 Hj 9 2
Ru K D 8 6 Ru 10 5
Kl 9 2 Kl 7 6 5 3
 
1 NT 2 Hj
3 Kl 4 Sp
pass

Efter svaret 2 hjärter bjuder Väst inte det väntade 2 spader, utan berättar med 3 klöver att han har maximum, fyra fina spader och bara två klöver.
  Utan partnerns styrkedemonstration hade Öst tänkt stanna i 2 spader, men när han vet att det går att stjäla klöver på Västs hand, bör 4 spader ha goda chanser.

Fortsatt budgivning med svaga händer

Om öppnaren återbjuder 2 i högfärg passar svararen förstås om han inte vill längre.
  Om öppnaren avger ett starkt återbud, t.ex. 3 ruter, och svararen ändå inte vill till utgång, bjuder han 3 trick i sin högfärg. Det är ett rent stoppbud, på vilket öppnaren skall passa. Det innebär at man får spelföringen på den svaga handen, men det spelar faktiskt ingen större roll här. Öppnarens maximibud innebär många ess och kungar. Han har därför inga gafflar eller tveksamma honnörer att skydda, så det är inte så viktigt vem som spelar kontraktet.

Fortsatt budgivning med invithänder

Med en 5-3-3-2-hand och 8-9 hp följer svararen upp med 2 sang som en naturlig invit. Med minimum passar öppnaren eller bjuder 3 i högfärgen med 3- eller 4-stöd (om han tror att ett färgkontrakt är bättre än sang). Vill öppnaren acceptera inviten är 3 sang och 4 i högfärg förstås naturliga slutbud, men han kan även bjuda 3 i den andra högfärgen. Det betyder att han accepterar inviten och samtidigt visar fem kort i den objudna högfärgen. Svararen ombedes välja mellan 3 sang (dubbelton i öppnarens högfärg) och 4 i högfärg (med trekortsstöd).
  Har svararen 5-5 i högfärgerna, visar han det med 2 hjärter följt av 3 hjärter. Öppnaren passar då eller bjuder 3 spader med minimum, alternativt går till 4 i högfärg om han accepterar inviten.
  Om svararen bjuder 2 ruter följt av 2 spader visar han minst 4-5 i högfärgerna och kräver för en rond. Öppnaren skall bjuda 2 sang eller 3 i endera högfärgen med minimum. Är han tillräckligt stark för att acceptera en invit kan han hoppa till 3 sang eller 4 i högfärg, eller bjuda naturliga 3 i lågfärg, som då antyder att öppnaren har tillägg, men att han inte överblickar åtta kort i någon högfärg (eftersom han inte hoppar till 4 i högfärg), och att han inte vill bjuda sang därför att han är svag i den objudna färgen. Efter den informationen bör man hitta rätt utgång.
  Överföring följt av 3 i lågfärg är även det rondkrav med minst styrka för en invit. Har öppnaren trekortsstöd i högfärgen bör han acceptera inviten och bjuda 4 i högfärg, såvida inte anpassningen är riktigt dålig, då han nöjer sig med 3 i högfärg. Det gör han också med två kort i högfärgen och minimum. Alla övriga bud är naturliga och tilläggsvisande: 3 sang visar bra håll i de objudna färgerna; 3 i ny färg är naturligt (ofta femkortsfärg), med svaghet i den objudna färgen; och en höjning till 4 i lågfärg visar bra stöd och fina färgspelsvärden (eftersom 3 sang inte längre kan spelas). Slutligen kan öppnaren bjuda 4 i ny färg som kontrollbud med högfärgsstöd. Det visar alltså 3- eller 4-stöd i högfärgen, maximistyrka, bra anpassning samt ess eller kung i den bjudna färgen. Svararen är ju obegränsad när han bjuder 3 i lågfärg, och har han en stark hand kan det vara viktigt att veta om öppnarens kort lämpar sig för slam eller inte.
  Om öppnaren visar en maximihand med fyrkortsstöd på överföringsbudet (d.v.s. inte återbjuder 2 i högfärgen) kan svararen gå direkt till 4 i högfärg.

Fortsatt budgivning med utgångshänder

Om svararen har en sexkorts högfärg och bara vill spela utgång, höjer han helt enkelt till 4 i högfärg.
  Med 5-3-3-2-fördelning återbjuder han 3 sang, som ber partnern välja mellan 3 sang och 4 i högfärgen. Har öppnaren trekorts högfärg och fina slamkort kan han då ge en vink om det med ett kontrollbud, 4 trick i en ny färg. När svararen får reda på att man har en spelbar trumffärg kanske han då kan omvärdera sin hand och driva på mot slam. Om inte, bjuder han 4 i högfärg som slutbud.
  Med en tvåfärgshand kräver svarshanden genom att bjuda sin andra färg (2 spader eller 3 i lågfärg). Skulle öppnaren visa minimum (med en preferens till 3 i högfärg) bjuder svararen vidare, t.ex. 3 sang.
  Med sexkorts högfärg och slamintresse har svararen två sätt att visa detta. Det första är att hoppa till 3 i högfärg direkt på sangöppningen. Det andra är att föra över till högfärgen och följa upp med ett hoppbud i ny färg. Det förstnämnda visar en hand utan kortfärg, d.v.s. 6-3-2-2- eller 7-2-2-2-fördelning, medan överföring följt av hopp visar singel eller renons i hoppfärgen. Öppnaren ombedes värdera sina kort i ljuset av kortfärgsbudet. Har han stor styrka där bör han bromsa, men med all styrka utanför partnerns kortfärg finns skäl att vara optimist och samarbeta i slambudgivningen, även med minimum.

Skall man föra över så fort man har en femkorts högfärg?

I stort sett. Det finns dock några undantag. Om du har en 5-3-3-2-hand med en dålig femkortsfärg och 6-7 poäng är det bättre att passa på sangöppningen.

a) Sp 9 5 4 3 2 b) Sp D 5 4 3 2 c) Sp 9 5 4 3 2
Hj D kn 2 Hj kn 3 2 Hj D 3 2
Ru D 2 Ru D 2 Ru 7 2
Kl kn 9 6 Kl kn 9 6 Kl 9 6 3

I samtliga dessa fall är utgångschansen obefintlig, så den enda frågan är om sang eller spader skall spelas. I a) har du bara hackor i spader samt låghonnörer vid sidan om. Det talar för sang, så pass är bästa budet.
  Även i b) har du en jämn hand, och samma styrka som i a). Men i och med att du har en honnör i spader (och därmed färre poäng i de andra färgerna) är 2 spader ofta ett säkrare kontrakt än 1 sang. Bjud därför 2 hjärter och passa på 2 spader.
  Med hand c), slutligen, bör du föra över till 2 spader. Anledningen är att du är så svag. Med bara 2 hp och en jämn hand lär varken 1 sang eller 2 spader gå hem, så ditt mål är att spela det kontrakt som går minst antal straff. Det är säkert 2 spader. I ett spaderkontrakt är din hand värd ungefär två stick, i sang kanske inte ett enda.

Du skall inte heller föra över om du har en utgångsstark hand med båda högfärgerna (minst 5-4 eller 4-5). I så fall inleder du med 2 klöver, högfärgsfråga. Om partnern har fyra spader eller hjärter har ni hittat en trumf, men om han förnekar fyrkorts högfärg med 2 ruter följer du upp med 3 klöver, som ber honom bjuda 3 ruter. Efter det bjuder du tre trick i din femkortsfärg, t.ex.:

ÖH SH
1 NT 2 kl
2 ru 3 kl
3 ru 3 hj

Om partnern har dubbelton i din färg bjuder han 3 sang, men med trekortsstöd höjer han till 4 i högfärg. Har han fina slamkort kan han även avge ett kontrollbud, 4 klöver eller 4 ruter, för att ge dig en vink om att hans kort är utmärkta i ett slamkontrakt.

a) Sp K D 3 b) Sp K 2 c) Sp D 7 4
Hj 7 4 Hj K 10 7 Hj K 10 2
Ru D kn 5 4 Ru E 8 6 2 Ru E kn 6 2
Kl E K 8 6 Kl E D 9 6 Kl K D 3

Med hand a) har öppnaren inget val. Han har bara två hjärter och måste då bjuda 3 sang.
  Med b) bjuder han 4 klöver. Med det berättar han om trekortsstöd i hjärter, fina färgspelshonnörer samt kontroll (ess eller kung) i klöver. Om svararen bara vill till utgång bjuder han 4 hjärter, men med slamintresse kan han fortsätta kontrollbjuda eller kanske fråga efter ess.
  Hand c), med 15 hp och 4-3-3-3-fördelning, är bara värd 4 hjärter. Med dubbelhåll i båda lågfärgerna kan 3 sang tyckas vara ett alternativ. Det är det dock inte. Om svararen har 4-5-1-3- eller 4-5-3-1-fördelning och bara utgångsstyrka kommer han att passa på 3 sang. Det kontraktet är känsligt om utspelet blir i bordets korta färg.

Sp 7 Hj kn 10 9 8 6 5 3 Ru K 6 Kl D 4 2

ÖH SH
1 NT 4 Hj

När svararen vill till 4 i högfärg för han vanligen över på 2-läget och höjer sedan till utgång. Ett alternativ till en sådan sekvens är att själv ta hand om spelföringen, genom att bjuda utgång direkt. Ett sådant bud är alltså inte överföring i MS. Med ovanstående hand har du två skäl till att bjuda så. För det första har du två sidohonnörer som kan behöva skyddas i utspelet; för det andra vill du försvåra för motståndarna att bjuda spader. Inleder du med 2 ruter kanske näste man kan bjuda 2 spader, något som kan leda till att motståndarna hittar 4 spader. Det kan vara en korrekt offring mot 4 hjärter, eller rentav gå hem. Bjuder du på 4-läget direkt kanske du avskräcker motståndaren från att bjuda när han borde, eller får honom att kliva in när det hade varit rätt att passa.

Sp K 2 Hj D kn 10 8 6 2 Ru K 6 3 Kl E D

ÖH SH
1 NT 3 Hj


När du har en sexkorts högfärg och slamintresse, men ingen singel eller renons, kräver du till utgång med ett direkt hopp till 3 i din högfärg.
  Om öppnaren har dåliga slamkort bjuder han 3 sang eller 4 hjärter. Det förstnämnda visar dåligt trumfstöd (två hackor), medan 4 hjärter i alla fall lovar tre trumf eller en honnör. Med bra slamkort kontrollbjuder öppnaren eller frågar efter ess.

Har man överföringsbud om sangöppningen dubblas?

Nej. När din högra motståndare dubblar 1 sang talar han om att han är minst lika stark som sangöppnaren, så det blir inte många poäng över till dig och grannen till vänster. Har du en svag hand med en femkortsfärg är det bättre att spela med den som trumf. Om ni använder ert vanliga sangförsvar även efter dubbelt, innebär det att ni inte kan stanna på 2-läget om din färg är klöver eller ruter. Varför behålla metoder som främst syftar till att klara av utgångs- och slamhänderna när dubblingen avslöjat att ni knappast klarar utgång? Det viktigaste nu är att hitta ett spelbart delkontrakt. Det kan lika gärna vara 2 i lågfärg som 1 sang eller 2 i högfärg. Ingen överföring efter dubbelt, alltså.Övningsgivarna

Vi skall nu titta på givarna och visa hur vi tänkt oss budgivningarna.

1)

Väst Öst
Sp 8 7 5 Sp K D 2
Hj K D kn 2 Hj E 10 8 7 5
Ru E 6 3 Ru 9 2
Kl K D 7 Kl 9 6 3
 
1 NT 2 Ru
2 Hj 2 NT
3 Hj pass

Med fyrkortsstöd har Väst på gränsen till att acceptera inviten trots minimala 15 hp. Om han haft en dubbelton någonstans, hade vi känt oss manade att bjuda utgång i hjärter. Nu, med 4-3-3-3 och risk för dubbelvärdering i hjärter, tror vi det lönar sig att vara pessimist och bara bjuda 3 hjärter.
  Med nio gemensamma trumf är knekten nästan alltid överflödig, ibland även damen. Västs hand hade alltså varit bättre om han haft

Sp 8 7 5 Hj K 9 6 2 Ru E D kn Kl K D 7

Fortfarande 15 hp och fyra trumf, men när dam-knekt i hjärter flyttats till ruter, där de gör bättre nytta, har utgången klart bättre odds än när de finns i hjärter.


2)

Väst Öst
Sp E D 2 Sp K 6 5
Hj 9 3 Hj K kn 8 7 5 2
Ru E K 7 6 2 Ru 10 9
Kl E 9 2 Kl 7 3
 
1 NT 2 Ru
2 Hj 3 Hj
4 Hj pass

En enkel och rättfram sekvens. Med 17 hp accepterar Väst förstås Östs invit och väljer då att spela utgången i partnerns långa färg. För att föreslå 3 sang skall Väst antingen ha bättre anpassning i partnerns färg (t.ex. ess tredje) eller en egen färg som kommer att ge stick. Utan varken det ena eller det andra får det bli 4 hjärter. 3 sang är inget bra kontrakt med klöverutspel, men 4 hjärter har utmärkta chanser.


3)

Väst Öst
Sp E 10 6 Sp D kn 7 4 2
Hj 9 7 3 Hj kn 2
Ru K D 2 Ru E 10 6 4 3
Kl E K 8 3 Kl 6
 
1 NT 2 Hj
2 Sp 3 Ru
4 Kl 4 Sp
pass

Öst visar sina färger och lovar minst invitstyrka. Väst har finfin anpassning och bra spaderstöd, så han ger en liten vink om att det kanske kan finnas slam med kontrollbudet 4 Kl. Östs ambitioner sträcker sig dock inte längre än till utgång.


4)

Väst Öst
Sp E 10 4 Sp K D kn 8 7 2
Hj K 8 4 Hj 3 2
Ru E D kn 9 Ru 10 4
Kl D 7 6 Kl E 3 2
 
1 NT 2 Hj
2 Sp 4 Sp
pass

Här är Öst tillräckligt stark för 4 spader. Men han har inga honnörer att skydda i utspelet, och ser då till att Väst blir spelförare. Det var klokt gjort, för om Öst bjuder 4 spader på 1 sang och Syd startar med hjärter, kanske utgången går bet. Spelar Väst konraktet är det nästan säkert.


5)

Väst Öst
Sp D 10 9 6 Sp K 8 7 5 3 2
Hj 4 3 Hj kn 8 6
Ru E K 8 2 Ru 6 5
Kl E K 6 Kl 10 7
 
1 NT 2 Hj
3 Hj 4 Sp
pass

Öst har inga utgångsplaner och tänker låta Väst spela 2 spader. Så sker dock inte, för Väst återbjuder 3 hjärter, som i klartext säger: "Jag har fyra spader, fina färgspelskort, maximal styrka och bara två hjärter." Därmed kan Öst ta chansen på utgång medveten om att man har tio gemensamma trumf och att det finns en hjärterstöld på Västs hand.


6)

Väst Öst
Sp K 8 7 Sp kn 10 3 2
Hj E 6 Hj K D 8 3 2
Ru K kn 8 2 Ru 6
Kl E 6 4 3 Kl D 10 2
 
1 NT 2 Ru
2 Hj 2 Sp
2 NT pass

Öst visar sina färger och lovar med det minst invitstyrka. Väst har varken stöd i spader eller hjärter och har dessutom minimum, så han avböjer med 2 sang. Öst, som inte har mer att visa, får passa på det.


7)

Väst Öst
Sp K 9 Sp kn 8 7 6 3
Hj K D 3 2 Hj 5
Ru E D 6 2 Ru K 7 4
Kl kn 8 2 Kl K D 4 3
 
1 NT 2 Hj
2 Sp 3 Kl
3 Sp pass

Efter överföringsbudet fortsäter Öst med naturliga 3 Kl, som är krav för en rond med minst invitstyrka. Väst har bra håll i den objudna färgerna, men minimala 15 hp, så han visar svaghetstecken genom att bjuda 3 spader, lägsta bud i partnerns högfärg. Öst har inget att tillägga.


8)

Väst Öst
Sp D kn 9 8 Sp 10 6
Hj 10 5 Hj E 8 6 4 3 2
Ru E D kn 8 Ru K
Kl K D kn Kl E 10 8 2
 
1 NT 2 Ru
2 Hj 3 Kl
3 NT pass

Med sex hjärter kan Öst insistera på att den färgen skall vara trumf. Det bör han dock inte göra, när han kan visa sin hand naturligt i stället. Efter 3 klöver är det lätt för Väst att bjuda 3 sang. Med sin klena färg har Öst ingen anledning att föredra 4 hjärter, så han passar. Man har därmed hamnat i rätt kontrakt.


9)

Väst Öst
Sp E D 10 8 7 2 Sp K kn 4
Hj K 10 4 Hj E D 8 2
Ru E 9 8 Ru K D 6
Kl 2 Kl 8 4 3
 
  1 NT
2 Hj 2 Sp
4 Kl 4 Ru
4 Hj 4 NT
5 Hj 6 Sp
pass

Här är Väst säker på utgång och hoppas på slam. När han har sex spader kan han antingen kräva med direkta 3 spader, som är en slamivit, eller överföra till 2 spader och sedan hoppa. Skillnaden mellan de två budvägarna är att den första antyder en hand utan kortfärg, d.v.s. någon av förelningarna 6-3-2-2 och 7-2-2-2, medan överföring följt av hopp visar singel eller renons i hoppfärgen.
  Visserligen har Öst minimal styrka, men efter 4 klöver vet han att anpassningen är idealisk. Två kontrollbud följer, och sedan kan Öst fråga efter ess och bjuda slam när bara ett ess saknas.
  Om Västs hand varit denna i stället:

Sp E D 10 8 7 3 2 Hj K 10 4 Ru E 9 8 Kl

hade han på 4 sang hoppat till 6 klöver, för att upplysa om två ess samt renons i klöver. Öst kan då bjuda storslam.


10)

Väst Öst
Sp E Sp K 4 2
Hj K D 10 8 3 Hj E 6
Ru D 9 8 6 5 Ru K kn 10 3 2
Kl 9 5 Kl E 8 2
 
  1 NT
2 Ru 2 Hj
3 Ru 4 Ru
4 Sp 4 NT
5 Ru 6 Ru
pass

Återigen en minimal öppningshand som vuxit till sig. När Väst kräver med 3 ruter har Öst ett enda svagt bud: återgången till 3 hjärter. Det betyder att när han höjer till 4 ruter, så kräver han samtidigt till utgång. På det kan Väst bjuda 5 ruter eller föreslå 4 hjärter, och har han slamintresse kan han visa det med ett kontrollbud eller fråga efter ess. Här saknar Väst klöverkontroll, så i stället för att essfråga kontrollbjuder han spader ess, då Öst, som har den klöverkontroll partnern uppenbarligen saknar, frågar efter ess och bjuder slam.


11)

Väst Öst
Sp E K 2 Sp 9 6 5
Hj K 10 9 6 2 Hj E D 7
Ru 6 4 Ru K D kn 7 2
Kl K kn 3 Kl E 2
 
  1 NT
2 Ru 2 Hj
3 NT 4 Kl
4 Sp 4 NT
5 Hj 6 Hj
pass

Med 14 hp har Väst inga direkta slamfunderingar och ber Öst välja utgång med 3 sang. Öst vill förstås spela med hjärter som trumf, och passar på att berätta om exceptionellt bra kort i ett hjärterkontrakt med kontrollbudet 4 klöver. Om Väst, trots den styrkedemonstrationen, inte varit intresserad av slam, hade han lagt av i 4 hjärter.
  I det aktuella fallet har väst inget att skämmas för och visar sin spaderkontroll, varefter essfrågan leder till utmärkta 6 hjärter.


13)

Väst Öst
Sp D 10 8 6 3 Sp E 7
Hj K kn 7 3 2 Hj 10 6 5
Ru 7 5 Ru K D 9 8 3
Kl 2 Kl E D 9
 
  1 NT
2 Hj 2 Sp
3 Hj pass

2 hjärter följt av 3 hjärter är sättet att visa 5-5 i högfärgerna och invitstyrka. Öst har minimum och prefererar då hjärtern med ett pass.


14)

Väst Öst
Sp K kn 10 4 3 Sp E D 8
Hj E K 8 3 2 Hj 10 6
Ru 3 Ru K D 6 2
Kl K 2 Kl E 9 6 3
 
  1 NT
2 Ru 2 Hj
2 Sp 2 NT
3 Sp 4 Kl
4 NT 5 Hj
6 Sp pass

Med 5-5 i högfärgerna och utgångsstyrka för Väst över till 2 hjärter och följer upp med 2 spader, rondkrav. Öst förutsätter en invithand med fyra spader och fem hjärter, men när Väst återkommer med 3 spader lovar han 5-5 i högfärgerna och utgångsstyrka. Öst, vars 2 sang-bud lovade minimal styrka kan då bjuda 4 klöver, för att visa klöverkontroll samt fina kort i ett spaderkontrakt. Mer uppmuntran än så behöver inte Väst för att fråga efter ess och bjuda utmärkta 6 spader.


15)

Väst Öst
Sp 10 8 2 Sp kn 7 3
Hj E 10 8 4 2 Hj K 6
Ru 7 Ru E K D 8 2
Kl E K 6 4 Kl D kn 3
 
  1 NT
2 Ru 2 Hj
3 Kl 3 Ru
3 NT pass

Öst har 16 hp och hygglig anpassning, så han skall acceptera Västs invit. Det gör han genom att bjuda något annat än 3 hjärter. Med 3 ruter visar han sin färg och berättar samtidigt att spadern kan vara känslig i sang. Väst har inget spaderhåll, han heller, men med tre spaderhackor lär ingen annan utgång vara aktuell, så det får bli 3 sang. Sitter försvarets spader 4-3, eller 5-2 med två ensamma honnörer, är utgången hemma.


16)

Väst Öst
Sp E D 8 4 2 Sp K 10 3
Hj D 6 Hj E K kn
Ru K 6 5 Ru D 8 4 3
Kl 8 7 2 Kl K 10 4
 
  1 NT
2 Hj 2 Sp
3 NT pass

Med 3 sang låter Väst partnern välja om utgången skall spelas i spader eller sang. Öst har tre spader men trots det bör han passa på 3 sang. Han vet ju att partnern har en jämn hand, d.v.s. 5-3-3-2-fördelning, och eftersom han själv helt saknar stöldvärden, och inte heller har en ogarderad färg, är det otroligt att det skall vara lättare att ta tio stick i spader än nio i sang.
  Om Öst har tre spader och 5-3-3-2 eller 4-4-3-2-fördelning är det dock bättre att bjuda 4 spader. Har man 2-2 i Östs korta färg är sang osäkert, och i annat fall kanske Öst kan stjäla ett kort på den egna handen. Men med den trista fördelningen 4-3-3-3 är sang oftast rätt.


Nya idéer

Korsvis femkortsfärger

I Modern Efos har svararen krävt till utgång med fem hjärter och fyra spader i denna sekvens:

ÖH SH
1 NT 2 kl
2 ru 3 kl
3 ru 3 hj

Detta innebär tyvärr att om öppningshanden har hjärterstöd, så blir den svaga handen spelförare. Ett sätt att undvika detta är att låta svararen bjuda sina högfärger korsvis i stället. 3 hjärter visar då fem spader och fyra hjärter, medan 3 spader visar fem hjärter och fyra spader. I båda fallen kan öppnaren bli spelförare om han har tre kort i svararens femkortsfärg.


Snabbaste vägen till utgång

Om svararen vill spela 4 i högfärg, men inte vill ta hand om spelföringen själv (med ett hopp till 4 hjärter eller 4 spader), är det traditionella sättet att föra över med 2 ruter eller 2 hjärter och sedan höja till utgång i högfärgen. Den vägen har dock sina risker – i och med att man gör det lättare för motståndarna att kliva in. Om svarshanden bara vill till utgång är det bättre att bjuda på 4-läget direkt.
  Ett sätt att både ha kakan och äta den är att använda en konvention som kallas Sydafrikansk Texas. Då är svarsbuden 4 klöver och 4 ruter överföringar till respektive högfärg: klöver till hjärter, ruter till spader. På så sätt tar man den snabbaste vägen till rätt utgång samtidigt som man kan välja vem som skall spela kontraktet.


Överföringar efter inkliv

Tidigare skrev vi att överföringar inte gäller efter dubbelt. Anledningen var att dubblingen berättat att vår sida knappast klarar utgång, och att det då är viktigare att kunna stanna i ett spelbart delkontrakt på 2-läget. Efter ett färginkliv är det annorlunda. Om motståndaren till höger bjuder t.ex. 2 hjärter på partnerns sangöppning behöver han inte vara särskilt stark för det, inte om han har en bra färg och/eller bra fördelning. Öppningssidan kan mycket väl göra utgång trots inklivet.
  En metod som vi själva haft bra resultat med är att 2-lägesbud är naturliga och inte krav, medan 2 sang, 3 klöver och 3 ruter är överföringsbud till den närmast högre objudna färgen. När svararen bjuder så, har han minst mild invitstyrka. Öppnaren avslår inviten med 3 trick i svararens färg, medan han accepterar den genom att bjuda något annat. Om öppnaren avslår inviten kan svararen passa med invithanden, men bjuda vidare med utgångsstyrka.

Väst Öst
Sp 10 8 2 Sp 7
Hj K 9 Hj D 10 6 2
Ru E K kn 8 Ru 10 3
Kl E kn 8 2 Kl K D 7 6 5 3

Syd Väst Nord Öst
1 NT 2 Sp 2 NT
pass 3 Sp pass 4 Hj
pass 5 Kl pass pass
pass

När Öst visar fem klöver och minst invitstyrka skall Väst förstås acceptera inviten. Det gör han bäst med 3 spader, som frågar efter spaderhåll. Öst har inte spaderhåll, men han har bra fördelning och kan därmed visa sin hjärterfärg. 5 klöver blir då det naturliga slutbudet.
  Om svararen har en sexkorts högfärg och utgångsstyrka bjuder han 4 i högfärgen om han vill vara spelförare, alternativt använder Sydafrikansk Texas om han vill ha spelföringen på öppningshanden: 4 klöver med lång hjärter, 4 ruter med lång spader.


Slaminvit efter öppnarens maximibud

Om öppnaren visar en maximihand med trumfstöd, t.ex. med 3 klöver, hur bjuder svararen om han vill slaminvitera?
  Till att börja med kan han essfråga med 4 sang, men han kan även avge ett kontrollbud. Det gör han genom att bjuda ett bud som är högre än 3 trick i högfärgen.

Väst Öst
Sp E 10 9 2 Sp K D 3
Hj K D 9 7 Hj E 8 6 5 3
Ru E 5 Ru 9 4 2
Kl E 8 2 Kl K 7
 
1 NT 2 Ru
3 Ru 3 Sp
4 Kl 4 Hj
6 Hj pass

Om Öst velat spela 4 hjärter hade han bjudit det direkt på 3 ruter. Hans 3 spader-bud innebär att man inte längre kan stanna i ett delkontrakt. Det är därför en slaminvit med kontroll i spader. När Väst visar klöverkontroll får Öst dock slå av med 4 hjärter, eftersom han inte kan stoppa rutern. Väst, som vet att alla färger är kontrollerade och att det inte saknas två ess, kan då bjuda slam.


Fler bulletiner:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult