Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 8

Nu har bridgesäsongen kommit igång igen. Jag och min partner som du vet spelar "MS by the book", råkade ut för följande bricka i torsdags. Min partner öppnar budgivningen med 1♠ med följande kort:

    ♠ E x x x x
     K kn
     K x x
    ♣ kn x x

Vi får ett inkliv på 2, och sedan är det min tur med:

    ♠ K x x
     D 10 x x
     E kn x x x
    ♣ x

Vad ska jag bjuda? I det aktuella fallet gick jag ifrån MS by the book och bjöd 3♠ trots att jag saknade 4-kortsstöd. Min partner och jag diskuterade given efteråt och kunde inte komma fram till vad som var bäst. Olika förslag var 3 resp 3, eventuellt 2 sang, men vi kunde inte enas.
  Vad tycker du?

Mikael Björin

Svar:

Det problem du fick är ett av dem som gör att många föredrar femkorts högfärgsöppningar. Med det menar jag inte att femkorts högfärg är bättre, men att det finns situationer då det är bra att veta partnerns högfärgslängd: Kan han ha fyra, eller har han minst fem?
  Efter 1♠ - (2) är ditt 3♠ ett intressant bud, fast inte riktigt "bok-enligt", som du också påpekar. Att du har hjärterlängd, precis som grannen till höger, gör det dock troligt att partnerns färg är på minst fem kort. Så om du resonerade så när du bjöd 3♠, vågar jag påstå att du är en tänkande bridgespelare (och högre beröm kan man inte få).
  Alternativen enligt boken är annars en negativ dubbling eller naturliga 3. Det sistnämnda är dock krav, och risken att budgivningen pressas upp för högt därefter är stor.
  Jag hade själv valt dubbelt, och nu är det plötsligt en fördel att spela med fyrkorts högfärg. Om öppnaren har fem spader och en minimihand, som den han hade, kan han bjuda 2♠ utan att överbetona färgen. Om öppnaren har fyra spader, skall han - enligt MS - återbjuda 2 sang även om han saknar hjärterhåll (för att visa handtypen först). Då kan du ta en chans och passa eller bjuda 3, naturligt men inte krav (med en kravhand, hade du ju bjudit 3 direkt). Framför allt vet du att ni bara har 4-3 i spader.
  Skulle partnern på dubbelt bjuda 3♣ eller 3, så är det fråga om naturliga bud, som visar tillägg OCH minst fem spader. Med t.ex. 5-2-2-4 och 13 hp, återbjuder han 2♠ i stället. Det betyder att vi inte alltid kommer i rätt delkontrakt (t.ex. när vi spelar 2♠ på 5-2 i stället för 3♣ på 4-4), men det betyder att vi reder ut hur det är med spaderlängden och att partnern kan bjuda ett naturligt, starkt 3-lägesbud i  ny färg utan att riskera att budgivningen tar slut i förtid.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult