Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 79

Blomstermåla BK, 2015-11-05
Väst giv, ingen i zonen

♠ E K D 10 4 2
K D 8 6
D 5
♣ 3
♠ 8 7 3 Bridgebord ♠ 5
kn 3 9 7 5 4 2
kn 9 4 10
♣ D 10 8 5 4 ♣ E K kn 9 7 2
♠ kn 9 6
E 10
E K 8 7 6 3 2
♣ 6

Syd Väst Nord Öst
pass 1♠ 3♣
3 pass 3 pass
4♠ pass pass pass

Jag satt Nord och resonerade så här: ”Ny färg på 3-tricksnivån (3) är krav. Jag visar hellre 5-4 i två färger än 6 i en. Även mina 3 är krav, men jag vet inte hur jag visar tillägg. 4 vågade jag inte bjuda.”
   Som synes är 6♠ leksaker, men spader är inte fastställd som trumf, om Syd frågar med 4NT? Om han bjuder 3♠, är det en enkel preferens.

Hur borde vi ha bjudit?

H-G Strömer

PS
Inget par i vår lilla klubb (5 bord) bjöd slammen.

Svar

När motståndarna spärrar, så att svarshandens bud i ny färg blir på 3-läget är det av praktiska skäl bra att det är krav till utgång. En anledning är att ÖH kommer att bjuda 3 sang med en jämn minimihand med håll i öppningsfärgen, och skall det ha chans behöver svarshanden ha en egen öppningshand; en annan är att ÖH annars får problem med sex kort i öppningsfärgen och ingen annan bjudbar färg. Om lägsta ombud är passbart, vad gör han då med t.ex. 15 hp och en färg som är för svag för ett hopp?
   Men om svarshandens bud i ny färg på 3-tricksnivån efter ett inkliv är krav till utgång, vilket det bör vara, försvinner också det problem som ni råkade ut för. Efter 3 kan Syd lugnt preferera till 3♠ och veta att du kommer att bjuda igen. Eftersom du har en fin hand, kan du då bjuda 4♣ för att invitera till slam med kontroll i klöver. Syd kontrollbjuder 4 i sin tur, och efter essfråga ser du till att ni hamnar i 6♠. Er budgvning bör alltså gå så här:

Syd Väst Nord Öst
pass 1♠ 3♣
3 pass 3 pass
3♠ pass 4♣ pass
4 pass 4NT pass
5 pass 6♠ pass
pass pass


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult