Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 78

Blomstermåla BK, 2015-11-05
Öst giv, alla i zonen

♠ E K 6
E D kn 9 8
E kn 7 2
♣ E
♠ D 10 8 5 Bridgebord ♠ kn 9 2
K 5 4 10 3 2
5 K 6
♣ kn 10 8 6 4 ♣ D 9 7 5 2
♠ 7 4 3
7 6
D 10 9 8 4 3
♣ K 3

Syd Väst Nord Öst
pass
pass pass 2♣ pass
2 pass 2 pass
3 pass 4 pass
4NT pass 5 pass
6 pass pass pass

Vad gick fel, och varför? Syd menade att 6 var bättre än en lågfärgsslam.

H-G Strömer

Svar

Det är riktigt att 6 ger en bättre partärlingspoäng än 6 – men bara om det går hem. Syd visste att Öst-Väst har ett ess (eller K), men han visste inte om Nords hjärter var tillräckligt bra för att klara lillslam mittemot Syds två hackor. Därför känns det som om Syd ”gapade över för mycket” när han inte nöjde sig med 6.
   Eftersom Nord är obegränsad i styrka, skall Syd efter essfrågan bjuda 5NT om paret har alla ess och K-D, för att berätta för Nord att man kanske klarar storslam. Om Syd i stället bjuder 6 på 5, vilket jag tycker att han bör, betyder det att ett ess (eller trumfkungen) saknas. Om Nord då har K i stället för 2, vet han att Öst-Väst har K, men han vet också att hjärtern duger som trumf även utan stöd. Då kan han gå över i 6. Syd har inte samma överblick och skall därför vara nöjd med lillslam i lågfärg.

En helt annan sak är att om Nord-Syd varit ännu tuffare och bjudit 6NT, så hade de fått en topp. Syd saknar ju snabbingång till handen, så i både 6 och 6NT får spelföraren vinna utspelet och ta för E. När kungen inte ramlar, spelar Syd ruter, vinner spadervändan på bordet, spelar ruter till tian och maskar i hjärter. När den lyckas, tar Syd hem rutersticken och upprepar hjärtermasken. Eftersom både 6NT och 6 hänger på samma sak (K singel eller lyckad hjärtermask), är 6NT faktiskt rätt partävlingskontrakt. Men att hitta det med någorlunda säkerhet är svårt. Själv hade jag hamnat i 6.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult