Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 77

Nord
♠ D 10 9 x
E K D x
K 9 x x x
♣ –

Syd
♠ E K
x x x
E D x x x
♣ D kn x

Syd giv, ingen i zonen.

Syd Väst Nord Öst
1NT pass 2♣ pass
2 pass 6 pass
pass pass

Visserligen en chans, men den gick hem i 7 trick.
   Har du något förslag på en seriösare budgivning, där vi ändå kan finna slammen. Vi spelar MS enligt dina böcker, med undantag för 1NT – 2♠, där vi har Flodkvists ”sangvarningar”.

Göran Nyström
Göteborg

Svar

Trefärgshänder är knepiga, och den Nord har är inget undantag. I MS får Nord inleda med 2♣ och sedan följa upp med 3, lågfärgsfråga. I och med det, lovar han åtminstone visst slamintresse. Syd berättar då med 3♠ om längre ruter, så Nord vet att man har minst 5-4 i rutern. Han kan då bjuda 4 för att spika trumfen och invitera till kontrollbudgivning. Om Syd haft t.ex. knekt-hacka i spader och ess-kung-dam i klöver kommer han att förneka högfärgskontroller med 5♣, då Nord vet att försvararna har två spaderstick att ta. Då får man stanna i utgång (och hoppas att den inte straffas med två spaderstick och en stöld eller en förlorare i trumf).
   Här kontrollbjuder Syd 4♠, som visar att han accepterar Nords slaminvit men saknar hjärterkontroll. Nord kan då chansa på 6, men han skulle också kunna kontrollbjuda 5♣, som då också lovar hjärterkontroll (eftersom Syd saknar ess och kung i den färgen). Om Syd fortsätter med 5♠, vet Nord att man gör storslam om Syd har ess-dam i trumf. Det kontrollerar han med Fria 5 sang, och när Syd har det Nord hoppas på, har man presterat en fin sekvens:

Syd Väst Nord Öst
1NT pass 2♣ pass
2 pass 3 pass
3♠ pass 4 pass
4♠ pass 5♣ pass
5♠ pass 5NT pass
7 pass pass pass


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult