Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 75

Nord
♠ K D 10 7 6 4
K 6 4 2
K
♣ K 8

Syd
♠ 3
E 9 3
10 8 4
♣ E D 9 7 5 4

Hur skall följande giv bjudas i Modern Standard? Väst är giv, alla är i zonen, och Öst-Väst passar genom hela budgivningen.
   Efter att Nord öppnar med 1♠, har Syd till att bjuda 2♣? Om inte, kanske budgivningen går 1♠ – 1NT; 2 – 3♣; pass. Om det går 1♠ – 2♣; 2 – 3♣, vad gör Nord?

Tobias Bende

Svar

Om du haft dubbel spader, hade 2♣ varit självklart, även med bara 10 hp, eftersom du då kan bjuda 2♠ på partnerns 2/. Nu måste du bjuda om klövern, så det viktiga är att färgen är bra. Den du har tycker jag ligger precis på gränsen, och även om jag helst sett att du haft ♣K-D-kn eller ♣E-D-10 i toppen på färgen, får det du har räcka – när du dessutom har så fina honnörer.
   Fördelen med att svara 2♣ jämfört med 1NT, är att din minimistyrka är högre. Det kan hjälpa er i en eventuell utgångsbudgivning. Om du i stället svarar 1NT och följer upp med 3♣, behöver du inte ha mer än sex-sju bra klöver. I det aktuella fallet har Nord klöverstöd och 14 hp, och om K är verksam, t.ex. för att Syd har E i stället för E, kan utgång finnas.
   I partävling, där plusresultat är viktiga, hade jag passat med Nords kort. Spadern är förvisso fin, men eftersom jag vet att min partner gärna bjuder 2♠ på en dubbelton, hellre än bjuder om klövern, hade jag varit nöjd och passat. I lagtävling är det svårare, så där står valet mellan ett försiktigt, men klokt pass; fjärde färg-budet 3, som i det här fallet får upp oss till 4♣; 3♠, som är naturligt och positivt, men inte krav; och det fräcka 3NT, som kan lyckas bra om Syd har hjälp i ruter eller om Öst drar för en färg med E i topp.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult