Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 71

Jag har tre frågor, som gäller renlärig MS enligt bok nr 1.

 1. Partnern öppnar med 1♠, jag bjuder 2♣ och får svaret 2♠. Vad ska jag bjuda nu?

  ♠ kn 6
  E kn 5
  K D
  ♣ E D 7 x x x

 2. Hur tycker du budgivningen skulle ha gått, när min partner hade dessa kort?

  ♠ K D 10 9 7 4
  K D 3
  E 5
  ♣ kn 2

 3. Min partner öppnar med 1♣ och jag svarar 1. Vad tycker du är ett lämpligt återbud på min partners öppningshand?

  ♠ E 6
  K 9
  E 8 7
  ♣ E K 9 7 x x

Mikael Björin

Svar

1. I Modern Standard är öppningshandens ombud rondkrav efter 2-över-1. När det sker efter det billigaste 2-över-1-budet, lovar det dessutom en sexkortsfärg. Därför vet du redan nu att spadern är acceptabel som trumf, och eftersom slam inte kan uteslutas skall du göra en slaminvit med hjälp av ett kontrollbud. Din lägsta kontroll är ♣E, så du hoppar till 4♣ för att visa att du godkänner spadern som trumf och inviterar till slam. Om du velat spela slam i klöver, hade du inlett med 3♣, så ditt hoppbud säger bara att du har kontroll i klöver pch spaderstöd.

2. Efter 1♠ – 2♣; 2♠ – 4♣, har din partner tillräckligt bra kort och trumf för att acceptera slamiviten. Han kan fortsätta kontrollbjuda med 4, då du säger 4, och sedan fråga efter ess, eller så kan han gå på essfrågan direkt. I båda fallen upptäcker han att ett ess saknas, så slutbudet blir 6♠.
  Tyvärr betyder det att ni hamnar i en slam, som går hem mindre än varannan gång (♣K måste sitta rätt, och dessutom får ni inte springa på en stöld). kn, D och ♣kn var inte värda något, och dessutom hade ni dålig fördelning i de röda färgerna. Om du haft tre ruter och fem klöver, eller om partnern haft två hjärter och tre ruter, hade slammen varit utmärkt – eftersom han då kunnat saka en klöver på ruter respektive hjärter. Such is life!
  Skulle ni hamna i 6 sang, är hemgångschansen exakt 50%, så det är ett bättre slutbud än 6♠, speciellt i partävling. Dit kan ni kanske komma om din partner hoppar till 3♠ andra gången. Styrkan är något i underkant för det, men honnörerna är bra och långfärgen är OK som trumf mittemot två hackor eller honnör singel. Efter det återbudet kan du helt simpelt fråga efter ess och avsluta med 6 sang.

3. Det finns tre tänkbara bud med din partners kort. Det första är att hoppa till 3♣, men det skulle han kunna tänkas bjuda med en starkare långfärg och mindre honnörspoäng, t.ex. ess-dam-knekt-tia sjätte och 15 hp. Det andra alternativet är att hoppa till 2 sang för att visa en jämn hand och 18-19 hp. Det stämmer på styrkan, och fördelningen 6-3-2-2 kan emellanåt anses vara balanserad, men nackdelen är att man riskerar att få spelföringen i sang på fel hand. Handen saknar helt gafflar, och om du har något som

♠ D x x
E x x x x
D x x
♣ x x

är 3 sang vad man vill spela, men med dig som spelförare. Då kan inga av dina damer sättas på mellanhand i utspelet.
  Det sista alternativet är att han bjuder reverse-budet 2. Styrkemässigt är handen OK för det, men fördelningsmässigt blir det en liten lögn: du räknar med 4-5 i lågfärgerna, när det är 3-6. Egentligen ogillar jag att bjuda färger jag inte har, men då jag ser många fördelar med det lilla budet 2, inte minst att det håller budnivån nere, hade jag själv valt det vid bordet. Men jag är beredd att be om ursäkt om det leder till bet i ruter i stället för hemgång i klöver eller sang.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult