Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 70

Öst har (Öst giv, Ö-V i zonen):

♠ D 8
E kn 9 8 6
kn 7 5
♣ E K 5

Syd Väst Nord Öst
1NT
pass 2♣ 2 D
pass 2♠

Hur ska Öst uppfatta Västs 2♠? Vilken hand förväntas han visa?

H-G Strömer
Högsby

Svar

Det vanliga sättet att invitera till utgång med femkorts spader i Modern Standard är att föra över till 2♠ och följa upp med 2NT. Det visar då en ganska jämn hand med 8-9 hp och betyder att både 4♠ och 3NT är tänkbara utgångar.
   Men om svarshanden bjuder som Väst gjorde här, d.v.s. högfärgsfrågar och följer upp med 2♠, är hans invit mild och i första hand riktad mot 4♠. En typhand för att bjuda så är 5-4-3-1-fördelning med 7-8 hp. Öppningshanden behöver både bra spaderstöd och bra kort för att höja. Så med den aktuella handen skall Öst passa på 2♠ och hoppas att det går hem.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult