Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 69

Blomstermåla BK, 2014-10-23
Öst giv, Nord-Syd i zonen

♠ E K 9 5
E
10 8
♣ E D 6 5 4 2
♠ 6 4 Bridgebord ♠ D 10 3
9 6 5 4 3 2 D 10
K 7 5 E kn 9 6 3
♣ kn 3 ♣ K 10 9
♠ kn 8 7 2
K kn 8 7
D 4 2
♣ 8 7

Syd Väst Nord Öst
1
pass pass D pass
1 pass 2♣ pass
2NT pass pass pass

Så här bjöd vi med mig som Nord. Östen fick en straff, och vi kan bortse från att jag satte Östen med ett bättre ruterhåll och en femma i hjärter när jag passade på 2NT. Jag såg ingen anpassning, och dåliga chanser för klöverfärgen, som är tunn.
   I fyrmanna hade jag kanske övervägt 3♣.

Frågan är i vilken ordning Syd bjuder högfärgerna i den här situationen.

H-G Strömer

Svar

När du har 4-4 i högfärgerna öppnar du med 1 i Modern Standard, och om partnern öppnar med en i lågfärg, svarar du 1. I båda fallen underlättar det för er att hitta en 4-4 i endera högfärgen.
   Men när partnern upplysningsdubblar 1♣/ är det bättre att med begränsad styrka svara 1♠. Dubblingen visar ju minst tre kort i alla objudna färger, så det är hugget som stucket vilken av högfärgerna som är bäst ifall partnern passar på ditt bud. Att du bjuder spadern först beror på att du då är bättre rustad för fortsatt budgivning – och efter öppningsbudet måste du räkna med det, i alla fall på 2-läget. I och med att visade spadern först, kan du följa upp med 2, som ger er möjlighet att spela båda högfärgerna på 2-läget. Bjuder du 1 först och 2♠ nästa gång, måste ni upp på 3-tricksnivån om partnern föredrar hjärtern.
   Svaret på din fråga är alltså att Östen borde ha bjudit 1♠ på din dubbling. I det här fallet hittar ni spadern direkt, men risk finns att ni kommer för högt. Med din spelstarka hand är du värd ett hopp till 3♠, och frågan är då om det lilla Östen har räcker för en höjning. Med en femte spader (eller ♠D-kn fjärde), hade 4♠ varit självklart, samma sak om D varit K. Nu är det tufft, men inte oresonligt, att höja. I partävling, där plusresultat är viktiga, tror jag pass lönar sig i längden.
   Om du haft samma fördelning, men med fyra hjärter och en spader, hade du bjudit 2♣ på 1♠. Om inte Östen vill passa, kan han då plocka fram sin andra högfärg med 2 utan att budgivningen skjuter i höjden.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult