Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 68

MTV öppnar med 1NT, min partner kliver in med 2, som visar minst fem hjärter och minst fyra kort i en obestämd lågfärg, och MTH avslutar budgivningen med 3NT. Min partner som sitter med alla försvarets honnörer spelar ut ♣K. På bordet ligger ♣E-x, och jag har ♣10-9-8-6-2.
   Jag tycker att utspelet verkar passa mig, eftersom jag vet att min partner har åtminstone fyra klöver och minst ♣K-D. Ingen annan fortsättning än klöver ser jag någon framtid i utan jag vill att partnern fortsätter med klöver. Bordet lägger lågt, och sparar esset. (Partnern har spelat ut från ♣K-D-kn-3)
   Vi har inga formella regler när vi spelar ut kung i sang, så att påspelshanden ska visa längd eller avblockera eller vad det nu är. Om partnern däremot dragit för en honnör och bordet spelar dam eller lägre så visar påspelshanden längd i stället för attityd om han inte kan sticka träkarlens kort.
   Slutligen: Vilket kort ska jag spela i detta fall? Min partner tycker att jag ska längdmarkera och i så fall spela ♣10, medan jag själv tycker att jag ska attitydmarkera med ♣2. Vems resonemang är rätt i detta läget?

Mikael Björin

Svar

Den allra viktigaste markeringen i försvarsspelet är styrkemarkeringen, och om ni inte har bestämt annat, skall du därför markera positivt eller negativt på partnerns utspel. Jag håller alltså med dig. Med fem klöver vill du att partnern fortsätter, men också att han avblockerar ifall han har kung-dam-knekt fjärde.
   Mats Nilsland lärde mig en gång i tiden ett bra knep, som hade varit till god hjälp i det här fallet. Det är att partnern markerar positivt med sitt lägsta kort om han har en angränsande honnör (knekten eller esset i det här fallet) eller femkortsfärg. Har han fyra hackor, lägger han i stället det näst lägsta; och har han tre hackor, lägger han det högsta han har råd till (det är oftast hans högsta kort, men om bordet har 9-x eller 8-x, lägger han mellankortet från 10-x-x eller 9-x-x). Enligt den överenskommelsen, hade du lagt ♣2. Partnern, som ser alla honnörer, vet då att du har fem klöver och fortsätter med ♣kn i andra stick, så att färgen inte blockeras.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult