Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 67

Syd Väst Nord Öst
  1 1♠ 2
2♠ pass 3♣ pass
?

♠ K D 9 4
9 4 3
10 9
♣ 8 7 5 3

Min partner sitter Syd med de här usla korten. Mina 3♣ är en positiv invit med oftast äkta färg, men att jag söker lite hjälp i klöver, och kanske något annat lite bra hos min partner. Vad ska min partner bjuda och varför?
   Om nu partnern har bara hackor i min invitfärg, hur många hackor är det bra att han har? Vilket är det sämsta antalet hackor? Och slutligen är det verkligen en tillgång med de starka trumfstödet K-D-x-x när jag visat minst femkortstrumf. Finns det inte en risk med att trumfdamen eller kanske kungen i detta fall blir en dubbelvärdering med onödigt stark trumf?

Mikael Björin

Svar

När partnern inviterar till utgång är principen att man accepterar med maximum alternativt slår av med minimum. Det är först när man inte kan bestämma sig, som man tittar närmare på vad man har i invitfärgen. Här har din partner poängmässigt minimum, men det han har är garanterat verksamt, så han bör titta närmare på sin klöver. Han har längd, men ingen hjälp, så jag skulle själv slå av inviten med 3♠. Har partnern en svag femkorts klöver, kan min längd göra att vi har chans att bli av med en förlorare (dam femte kanske, när klövern sitter 2-2), men då han inte gjorde ett fördelningsvisande överbud är det mindre troligt att han har 5-5-fördelning. Därför är fyra klöver ingen tillgång.
   Med samma hand och dubbel klöver, hade jag själv tänkt optimistiskt och bjudit utgång. Då är svarshanden värd tre eller fyra stick (två trumfstick och minst en klöverstöld), vilket bör räcka till utgång mittemot en invit.
   Det sämsta antalet hackor man kan ha i partnerns invitfärg är tre, men fyra är inte stort bättre. Har du en eller två hackor, finns chans till stöld(er), speciellt om du har fyrkortsstöd.

Det ligger mycket i det du skriver om möjlig dubbelvärdering i trumf. Kung fjärde i spader och dam fjärde i klöver hade varit en bättre hand än den här. Har partnern fem spader, klarar man ofta färgen utan förlorare även om motståndarna har trumfdamen. Därför är oftast damen i den färg partnern behöver hjälp i viktigare än i trumffärgen när vi har minst nio gemensamma kort. Så om vi behåller fördelningen, men flyttar ♠D till klöver, har Syd i mitt tycke en lätt höjning till 4♠.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult