Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 66

Syd Väst Nord Öst
      pass
pass 1 1♠ 1NT
?

Öst är giv och budgivningen inleds som ovan, när min partner Syd har de här usla korten:

♠ kn 10 7 6 2
D kn 7 4
9 4
♣ D 8

Nu ska min partner bjuda. Viktigt att känna till är att om Öst hade passat på 1♠ i stället, så hade 2♠ från min partner varit 4-9 hp och 3-korssstöd, medan 3♠ visat 4-9 hp samt 4+stöd. Nu till frågan: Ska man resonera likadant när Öst bjudit 1NT, och hade det varit skillnad om Öst hade bjudit ett färgbud på 2-tricksnivån efter mitt inkliv 1♠. Vad rekommenderar du att min partner bjuder i den först beskrivna budgivningen?

Mikael Björin

Svar

Att använda trumfhöjningarna på det sätt som du beskriver är ganska vanligt i dag. De bygger på Lagen om det totala antalet stick, som säger att man bör bjuda på den nivå som motsvarar parets antal trumf (åtta trumf = åttasticksnivån; nio trumf = niosticksnivån, etc). I Modern Standard är det inte så; där är 2♠ en vanlig, gammaldags enkelhöjning (6-9, minst 3-stöd), medan hoppet till 3♠ visar 10-12 och minst 4-stöd. Med trekorts spader och invitstyrka, bjuder man i stället överbud i öppningsfärgen (som då gör att man ibland kan stanna på 2-läget om inklvaren är svag).
   Era metoder går bra att använda även om det kommer ett bud efter inklivet. Betydelsen av buden ändras inte. Men ni skall inte glömma att zonerna och fördelningen också har betydelse, inte bara antalet trumf. Din partner har femkortsstöd, men med sin släta fördelning skall han inte räkna trumf och automatiskt höja till 4♠. 3♠ räcker bra. Att han har fyra hjärter, betyder att motståndarna förmodligen inte gör utgång i den färgen, så någon vild spärr behövs inte. Östs sangbud är också illavarslande. Dels för att det betyder att ni har minst en spaderförlorare, dels för att det gör det lätt för Väst, som vet precis hur hans partners hand ser ut, både beträffande fördelning och poäng. Ett högt spärrbud fungerar sämre då än när motståndarnas ena bud är mindre preciserat, som t.ex. en Negativ dubbling.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult