Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 65

Jag undrar hur du ser på en bricka som jag spelade i går. Min partner öppnar i fjärde hand med 2♣ på

♠ E K D 8
10
E K D 10
♣ E D kn 10

Jag svarar 2 vilket bara betyder 4+ hp. Hade jag svarat 2, så hade det haft betydelsen under 4 hp, har SH en sanghand med 6-9 hp och högst 1 kontroll så bjuder jag 2♠ som överföring till 2NT, hade jag haft en bra 6+ färg hade jag fört över till denna via budet under den färg jag har. I övrigt kan min hand se ut i stort sett hur som helst.
   Jag sitter med

♠ kn 10 7 6 4
D kn 4 3 2
9 2
♣ 9

Hur tycker du budgivningen skulle ha gått?

Mvh
Mikael Björin

Svar

Starka 4-4-4-1-händer är ett otyg. De är obalanserade (innehåller en singelton), men saknar samtidigt en färg på fem eller fler kort. Det betyder att bra återbud saknas efter inledningen 2♣ – 2, oavsett vad svarsbudet betyder. När jag själv har en stark trefärgshand händer det att jag tar en chans och öppnar med en trick i min lägsta färg, i hopp om att budgivningen inte skall dö ut. Men 25 hp är litet för mycket för att riskera ett lågt öppningsbud. Så 2♣ får det bli.
   En möjlighet efter 2 är att låtsas att man har balanserad fördelning och helt sonika bjuda sang. Med ess eller kung (eller dam) singel, är det ett gammalt beprövat knep, men men en lägre singelton är det farligt, speciellt när man har så mycket som 25 hp och alternativet är att visa handen med ett klumpigt hopp till 3 sang. Gör man det, förtjänar man att få se partnern lägga upp en passlapp med fördelningen 3=3=3=4 med klöver kung och tolv hackor (då 6♣ är utmärkt, medan 3 sang går bet).
   Själv skulle jag därför återbjuda en färg, inte sang. 2♠ är mest närliggande, eftersom det är billigast (och därför ger oss mest utrymme för att undersöka), men även 3♣ är en möjlighet. Om partnern har 3-stöd, är han mindre intresserad av att höja en lågfärg än en högfärg (3 sang är ju ofta rätt utgång om man har en gemensam lågfärg). Av den anledningen är 3♣ säkrare, eftersom risken att hamna i ett färgkontrakt med otillräckligt antal trumf då är mindre än om man visar spadern först. Och 3♣ är bättre än 3, eftersom det senare gör det svårare för partnern att visa längd i den andra lågfärgen.
   Beroende på vilken svart färg Öst väljer att börja med, kan man tänka sig dessa inledningar:

a) Syd Väst Nord Öst b) Syd Väst Nord Öst
  pass pass pass 2♣   pass pass pass 2♣
  pass 2 pass 2♠   pass 2 pass 3♣
  pass 4♣   pass 3♠

I a) hoppar Väst till 4♣ som ett splinterbud med spaderstöd och slamintresse. För det bör han ha minst fyrkortsstöd när han saknar topphonnör i trumf. I och med det, kan Öst räkna med att lillslam i sämsta fall har 50% chans att lyckas. I det aktuella fallet är Västs hjärterhonnörer inte mycket att hänga i julgranen, men trots det är 6♠ ett i högsta grad spelbart kontrakt. Öst har förvisso bara fyra spader, men mängder med stick i sidofärgerna, och om han bara ger Väst ett finger (t.ex. med kontrollbudet 4), kommer man att hamna i slam. Med fin fördelning och många trumf skall Väst då se till att man passerar utgångsnivån, t.ex. genom att hoppa till 5♠ för att invitera till slam utan kontroller i de röda färgerna.
   I b) har Väst ett val i den andra budronden: Vilken högfärg skall han visa? Hjärtern är starkare, men om han bjuder 3 och Öst fortsätter med 3 sang, är Väst så illa tvungen att passa. Därför verkar det bättre att visa spadern först, för att kunna bjuda ett naturligt hjärterbud i nästa budrond. Säker på att det leder till rätt slutbud, kan Väst inte vara, men med 5-5-fördelning verkar det naurligt att visa båda högfärgerna. Genom att börja med spadern, trissas budgivningen inte upp i onödan.
   Om Väst i stället bjuder 3 i b), har Öst ett val. Jag tycker att han bör bjuda 3 sang, med sina stabila håll i alla objudna färger, hellre än 3♠ och riskera att partnern prefererar klövern på 4-läget.
   Om allt det här låter som om jag inte har patentlösning att ge, så stämmer det. Ett naturligt budsystem har inget bra sätt att bjuda starka 4-4-4-1-händer. Man tvingas ljuga en aning, hur man än gör.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult