Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 63

Väst Öst
♠ E K 9 x ♠ 10 x
7 6 2 E K D kn 8 x
K x D
♣ 9 8 x x ♣ E K x x

Syd Väst Nord Öst
pass pass pass 1
pass ?

Min partner öppnar med 1 i fjärde hand. Hur tycker du att budgivningen sedan skulle fortlöpa?

Mikael Björin

Svar

En gång i tiden öppnade man Östs hand med 2 à la Acol, men i dag har två-öppningarna andra betydelser för de flesta. En nackdel med det är att den övre gränsen för ett vanligt öppningsbud har höjts.
   Eftersom öppningsbudet bara lovar fyra hjärter, bör Väst svara 1♠, men sedan har Öst inget riktigt bra bud. Hoppar han till 3♣ visar det förvisso en stark hand, men lovar fem klöver; och hoppar han till 3 är det inte krav, bara en stark invit. Därför får Öst hoppa ända till 4, för att berätta om en utgångsstark hand med minst sex hjärter. När man använde Acols två-öppningar, lovade det utgångshoppet trekorts spaderstöd. Tanken var att en hand som inte dög till en två-öppning inte kunde bjuda utgång efter ett 1-över-1-svar utan anpassning i partnerns färg. Det resonemanget faller i dag, eftersom den övre gränsen för 1 har höjts. Hoppet lovar bara en stark hjärterfärg och många spelstick. Den hand Öst har duger gott.
   Efter 4 har Väst ett oredovisat hjärterstöd, ett ess, två kungar och ett möjligt stöldvärde i ruter. Det betyder att man kanske gör slam. Väst saknar klöverkontroll, så fråga efter ess skall han inte göra. 4♠ som kontrollbud vore idealet, men risken är att Öst tror att Väst bjuder naturligt och passar. Den risken skulle jag själv aldrig ta. Så vill Väst slaminvitera, är 5, kontrollbud utan klöverkontroll, ett alternativ som inte kan missförstås. Nackdelen med det är att Öst inte har något manöverutrymme på 5-läget utan måste bestämma sig för 5 eller 6. Av den anledningen skulle jag nog, min vana trogen, slå vakt om inkomsten och passa på 4. En gång fegis, alltid fegis...
   Till och med 5 riskerar ju att gå bet om Öst har en hand som:

♠ x
E K D kn x x x
x x
♣ K D kn


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult