Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 61

Jag öppnar med 2♣ på följande kort:

♠ E D kn 7 x x x
E
D Kn 8
♣ E x

Min partner svarar 2 vilket betyder 4+ hp samt ingen självspelande 6-kortsfärg, ej heller jämn hand med 6-9 HP och högst en kontroll. Nu bjuder jag 2♠. Om jag hade bjudit 3♠ vad tycker du att detta ska betyda?
   Min partner svarar 3 med

♠ 10
kn 8 x x
E K x x x
♣ D 8 x

Jag bjuder nu 3♠. Vilken är skillnaden på detta budsätt mot att hoppa till 3♠ direkt? Min partner bjuder nu 4♠, Jag essfrågar och vi hamnar tillsammans med de flesta andra i 6♠.
   Kunde min partner bjudit något annat än 4♠, och vad betyder det i detta läget? Den centrala frågan är hur bra spelare skiljer på 2♠ följt av 3♠ och det direkta hoppet till 3♠ – samt vad ny färg av partnern betyder efter det att jag bjuder om min spaderfärg.

Mikael Björin

Svar

I Modern Standard visar hoppet till 3-läget en långfärg som duger som trumf även utan stöd. Ofta är det fråga om en genomgående färg, men i den senaste upplagan av Modern Standrad, del I finns ett exempel på ett sådant hopp med en sjukortsfärg med ess-dam-knekt-tia i topp. Det viktiga är att trumfen innehåller högst en förlorare. På hoppbudet skall partnern höja till utgång i långfärgen med dåliga slamkort, annars kontrollbjuda.
   Jag hade själv inte hoppat till 3♠ med dina kort, och det av två skäl. Det första är att färgen inte är tillräckligt stark (med tian också hade den varit OK, men nu tål du inte att någon av motståndarna har kung-tia fjärde), det andra är att hoppet uppmuntrar partnern att gå mot slam med bra kontroller. Om din partner har något som 1-4-4-4 med kungarna i hjärter, ruter och klöver skall han kunna gå förbi utgång och veta att 5-läget är säkert. Men det är det inte; stöldrisken och möjligheten att ni har två trumfförlorare gör att ni bör stanna i 4♠.

Jag gillar er inledning fram till och med 3♠, men sedan tycker jag din partner var alldeles för försiktig. I det läget är 3 sang och 4♠ hans två mest negativa bud, så om jag haft dina kort och min partner bjudit 4♠ hade jag passat och räknat med sämre slamkort, kanske samma hand utan ruter kung.
   Om han i stället bjuder en objuden färg (4♣ eller 4), bör det vara kontrollbud med spader som trumf. När öppningshanden är obegränsad och har en långfärg, är det säkert troligare att svarshanden har trumfstöd och slamintresse än en andra färg som han vill visa. Här saknar din partner kontroll i både hjärter och klöver, så antingen får han improvisera och med 4♣ låtsas att han har klöverkontroll (det har han ju nästan...), eller så får han hoppa till 5♠ för att visa slamintresse utan kontroll i de objudna färgerna. Jag hade själv chansat med 4♣ för att spara på utrymmet. När öppningshanden sakar ess-kung i ruter, är det ju troligt att han har minst en av topparna i klöver.
   Jag brukar lära ut att en obalanserad 2♣-öppnare har minst nio egna stick om hans längsta färg är en högfärg (minst tio om det är en lågfärg), så när svarshanden har två stick, och litet till, gör man ofta slam. Då måste han bjuda positivt.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult