Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 59

Väst Öst
♠ K D 10 9 x x ♠ E x
kn x E K D x x
K 9 E x x
♣ E K x ♣ x x x

Syd Väst Nord Öst
1♠ pass 2
pass 3♠ pass 4NT
pass 5♠ pass 6♠
pass

Vi hade en slambricka i torsdags. Min partner, Öst, kontrollbjuder inte så gärna så det blev 4NT (0314) och sedan bara 6♠. Jag skulle gärna vilja spela med specifik kungfråga, efter RKCB, samt kunna bjuda kontrollbud,
   Hur skulle vår budgivning ha gått då? Vi skulle rimligen hamnat i 7♠ eller 7NT!

Mikael Björin

Svar

Man bör inte fråga efter ess om det finns (minst) en okontrollerad färg, så din partners 4 sang-bud var teoretiskt fel. Om bara ett ess saknas kommer ni att hamna i lillslam, men då finns risk att försvaret vinner de två första sticken i klöver. Av den anledningen borde han ha bjudit 4 på 3♠. I Modern Standard är det ett kontrollbud, som accepterar spadern som trumf och siktar mot slam. Eftersom budet passerar klövern, förnekar det samtidigt klöverkontroll. Då hittar ni storslammen om du frågar efter ess och följer upp med 5NT (som visar att ni har alla ess och trumfhonnörer).

Syd Väst Nord Öst
1♠ pass 2
pass 3♠ pass 4
pass 4NT pass 5♣
pass 5NT pass 7♠/NT

Å andra sidan förstår jag din partner: med 17 hp mittemot din starka budgivning, är det så gott som säkert att du har åtminstone kungen i klöver, och att då gå direkt på essfrågan må han förlåtas för. Men om han bjuder så, måste han efter 5♠ fortsätta med 5NT för att berätta att ni har alla ess och trumfhonnörer, när det är fullt möjligt att ni klarar storslam. Med idel verksamma honnörer är du förstås med på noterna.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult