Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 57

I veckan när jag spelade så råkade jag ut för två nya problem. På det första öppnar jag med 1 med

♠ E D kn x
E K D x x
x x
♣ x x

Min partner svarar 2, och nu står jag inför ett svårt val. Ska jag invitera med 2♠, eller bara helt enkelt bjuda 4. Min partner kommer troligen att bjuda 4 på min invit om han har ♠K och fyra hjärter och lite spridda HP. Varvid vi med största säkerhet får klöver eller ruter ut, och har vi ingen andrakontroll i någon av dessa färger så blir det straff.
   Det känns inte heller rätt att passa på 2. Skulle man möjligen kunna bjuda 3 som en slags spärrinvit?

Nästa problem har jag konsulterat Lawrence bok om balansering. Fi öppnar med 1NT. Efter två pass sitter jag i sista position i ozon mot zon med

♠ K D x
K kn 8 x x
x x x
♣ x x

Vad jag kan se i Lawrence’ bok så balanserar man ganska aktivt i sista hand mot 1NT om man har 5-4-fördelning med minst en högfärg, eller någon 6-kortsfärg. I detta fall sitter jag med en ganska dålig femma samt KDx i spader. Tycker du att det är rätt att bjuda 2 med dessa kort?
   Den här brickan spelades som simultan över hela Sverige och det framgick tydligt att det var många som hade bjudit 2. Just denna gång var det rätt. Vad rekommenderar du?

Mikael Björin

Svar

1. Om partnern har två stick till dig, t.ex. ♠K och ett lågfärgsess, kommer utgång att gå hem. Det talar för en invit. Mot det skall vägas risken att en invit för er för högt, t.ex. när partnerns honnörer är värdelösa för dig, så att t.o.m. 3 går bet. 2♠ är det naturliga sättet att invitera, men har den nackdelen att det tipsar motståndarna om att spaderutspel kan vara dumt. Därför ligger det mycket i att hellre bjuda 3 som en spärrinvit. Problemet är bara att partnern nog räknar med en svagare hand och passar med en del av de händer där utgång är bra.

2. Precis som Lawrence balanserar jag gärna mot 1 sang – om jag har lämplig fördelning. Jämna, svaga händer är ett otyg, så jag hade säkert passat med den hand du hade.
   Möjligen skulle jag kunna tänka mig och improvisera med högfärgsfrågan 2♣, i hopp om att finna ett spelbart delkontrakt i endera högfärgen. Skulle partnern t.ex. ha 3-3 i högfärgerna, bjuder han 2, då jag ser till att vi hamnar i rätt högfärg. Fördelen är att vi har chans att hamna i 2♠ när det är helt tokigt att spela hjärter, men givetvis kan också det omvända ske (när partnern har fyra spader och tre hjärter).


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult