Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 56

Vår budgivning slutade i katastrof. Hur bjuder vi bäst enligt MS med dessa kort (Öst giv, ingen i zonen)?

Syd Nord
♠ K 9 8 6 4 ♠ 7
2 K kn 7 5 4
E D kn 2 10 7
♣ kn 6 2 ♣ E D 10 7 4

Syd Väst Nord Öst
pass
1♠ 2 D pass
2NT pass 3 pass
pass pass

Göran Nyström

Svar:

En anledning till att ni fick problem var att Syd öppnade på en svag, obalanserad hand. När femkortsfärgen är klen och färgerna ligger så att öppningshanden kan bli tungen att bjuda om femkortsfärgen (t.ex. efter svaret 2), är det ofta bättre att passa än öppna tunt. Det är där ursprunget till era problem ligger.
   Men när Syd nu har öppnat, är frågan vad Nord skall göra efter inklivet. 2 är naturligt rondkrav, och därmed ett möjligt bud. Fördelen med det är att ni snabbt hittar hjärtern om den är gemensam. Nackdelen är att om Syd bjuder om spadern, blir 3♣ rondkrav.
   Om man dubblar, som Nord gjorde, har Syd ett val mellan tre bud. Han kan bjuda 2♠, som då visar en ojämn minimimhand med minst fem spader; han kan bjuda 2 sang, som han gjorde; och han kan ta chansen och straffpassa. Att passa är farligt, inte minst som Nord kanske har trekorts spader och starka kort, men med singel i den färg som partnern oftast hoppas höra verkar anpassningen inte vara den bästa – och då är det, som bekant, ofta rätt att spela försvar. Om jag skulle välja mellan pass och 2 sang, det bud Väst valde, hade jag passat. Sangbudet visar ju en jämn hand med 12-14 hp, och om partnern höjer till 3 sang med en gränshand är risken att vi kommit för högt stor. Hellre då hoppas på straff i 2.
   Om Nord inleder med en Negativ dubbling och i nästa rond bjuder en ny färg, är det ett begränsat bud i Modern Standard, så hans 3 var styrkemässigt korrekt. Men eftersom Syd har högst tre hjärter, var frågan om hjärter skulle spelas. Dessutom kommer ruterutspelet då genom Syds styrka, vilket säkert är en bra start för försvaret. Därför borde Nord ha passat på 2 sang. Om en av hans femkortsfärger kan utnyttjas, kan sang gå bra. Om inte, kanske det går lika illa (eller värre) i ett trumfkontrakt på 3-läget.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult