Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 54

Här kommer en trevlig slam (partävling, alla i zonen), men hur ska den bjudas om 2 visar 0-6 hp, alla andra bud är positiva med 5-korts kögfärg eller 6-korts lågfärg eller om det skulle passa sig 2NT. Vi använder också RKCB 3014.

Syd Väst Nord Öst
pass 2♣
pass 2♠ pass 3♠
pass 4NT pass 5♣
pass 5NT pass ?

5♣ visar tre ess och sedan är 5NT en gammaldags kungfråga. Nu sitter jag med

♠ K D kn 4
E kn
K 10 4
♣ E K D 2

Jag kan välja att svara på hans kungfråga eller bjuda ett annat bud. Jag har ♠D-kn, K samt ♣K-D som oredovisade värden, samt möjligen en oredovisad spaderhacka, men han ”vet” att jag troligen har 22-23 hp. Vad ska jag bjuda?

Glöm nu slammen ovan, så kommer ett nytt problem, där jag har samma hand med ♠K D kn 4, osv. Jag öppnar med 2♣, min partner bjuder 2♠ med

♠ E 10 9 6 5
D 2
E kn 9 7 2
♣ 9

Hur ska budgivningen gå med kontrollbud, splinterbud, damfråga samt RKCB 3014?

Mikael Björin

Svar:

På din första fråga hoppar jag till 7♠. Partnern har de två saknade essen och storslamsintresse. Då bör det Syd har räcka till tretton stick (kanske med hjälp av en hjärterstöld).

Efter inledningen 2♣ – 2♠; 3♠ skall Väst inte ha för bråttom att fråga efter ess. Det viktiga för stunden är att berätta mer om fördelningen. Själv har jag alltid spelat så att 3NT nu visar slamintresse utan en intressant sidofärg, medan bud i ny färg är naturliga och anpassningssökande. Med den (kloka) överenskommelsen, bjuder Väst 4, då Öst frågar efter ess med 4NT. Efter 5 (två ess, ingen trumfdam), säger Öst med 5NT att man har alla ess och trumfhonnörer, men han säger också att han inte har så bra ruter att han själv kunnat bjuda storslam, vilket han förstås gjort om ♣D funnits i ruter i stället. På 5NT hade Väst bjudit 6 (eller 7♠) om han haft D, så när han inte gör det vet Öst att rutern inte är solid. Nu har Väst kn, som betyder att slammen går hem oftare än varannan gång (om man tar ut en honnör innan man maskar, klarar man både damen rätt och dam singel fel: det är mer än 50% chans), men utan knekten är det rätt att stanna, så 6♠ blir slutbudet i så fall. Kanske rätt, kanske fel.

Syd Väst Nord Öst
pass 2♣
pass 2♠ pass 3♠
pass 4 pass 4NT
pass 5 pass 5NT
pass 6♠ pass pass
pass


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult