Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 51

Jag har en fråga. Var kan jag i Modern Standard, del 1-4 finna något om "försöksbud"?
   Försöksbud är enligt vad jag inhämtat från annan litteratur ett bud i en ny färg efter trumfstöd, som frågar partnern efter hjälp i färgen. Ska vara mycker vanligare på utgångsnivå än i i slamsituationer.

Göran Hansson
Göteborg

Svar:

Försöksbud är en rak översättning av engelskans ’trial bid’. De förekommer t.ex. i budgivningar som 1♠ – 2♠; 3, då 3 är invit till utgång och säger att partnern i tveksamma fall skall titta på sina ruter. På svenska kallas de oftast positiva invitbud. Alternativet är negativa invitbud, då 1♠ – 2♠; 3 är invit till utgång med singel ruter. Svarshanden skall då vara optimist om han har hjälp i de andra färgerna, inte i invitfärgen.
   I Modern Standard, del 1 finns positiva invitbud beskrivna i kapitel 6, Enkelhöjningen.
   Man kan också använda positiva invitbud i slamsekvenser. När jag själv spelade med starka två-öppningar och budgivningen inleddes t.ex. 2♠ – 3♠; 4, var 2♠ naturligt rondkrav, 3♠ var en positiv höjning, medan 4 visade slamintresse med en intressant sidofärg i ruter. I tveksamma fall skulle svarshanden titta på sina ruter för att avgöra om man skulle gå förbi utgångsnivån.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult