Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 50

Hur stark bör ÖH enligt din åsikt vara om man spelar med splinterbud efter 2-över-1 i lågfärg (singel eller renons och minst 4-kortsstöd i partnerns lågfärg)? Spelar det någom roll om lågfärgen som man bjuder splinter i är klöver eller ruter?

Mikael Björin

Splinterbudet visar att paret har styrka till utgång, så efter 2-över-1-svaret räcker det med ungefär 14-15 bra hp om du kan splinterbjuda i högfärg (1 – 2♣/; 3♠ eller 1 – 2♣; 3/♠), för då kan man stanna i 3 sang om svarshanden har rejäl styrka i öppnarens korta färg.
   Splinterbuden i lågfärg, t.ex. 1 – 2♣; 4, passerar 3 sang och bör därför något starkare. Här är den undre gränsen 15-16 hp.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult