Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 5

Vi är två gamla Efos-lirare som har tagit oss an utmaningen att gå över till MS, så det är det mycket nytt för oss. Min fråga: I del II, sid 86 anges att överbud lovar håll i öppningsfärgen men på sid 79 i tabell står att överbud med 18+ används när inget eller dåligt håll föreligger. Har jag missat något?

Alf Tengström

Svar:

Jag förstår att du blev förvirrad av vad du läste, men så här är det. Om budgivningen t.ex. startar så här

Syd Väst Nord Öst
1 D pass 1♠
pass ?

visar överbud i öppningsfärgen (2) en stark hand. Bl.a. kan det visa en sanghand med 18 hp eller mer, men utan håll i ruter.
   Men när budgivningen inleds så här i stället

Syd Väst Nord Öst
1 D pass 2
pass ?

har dubblarens partner (Öst) lovat minst invitstyrka (10/11+ hp). Här föreligger krav så länge nya färger bjudes (jfr. MS II sid 84), varför Väst kan bjuda en fyrkortsfärg på lägsta nivå och vara säker på att få en chans till. Om Väst i stället bjuder överbud (3) visar det en stark sanghand med vilken han föredrar att Öst är spelförare i sang, t.ex. för att Väst har ess eller kung småtredje i ruter. Det lovar alltså håll i öppningsfärgen.
   I det första fallet är Västs styrka 0-9 hp. I det andra 10+. Därför får överbudet olika betydelser. På sid 78 står det i avsnittet Dubblarens återbud: "...allt han [dubblaren] vet är att du bjudit din längsta färg ... och att du har 0-9 hp". Tabellen som följer på sid 79 handlar alltså bara om vad dubblaren gör när hans partner bjuder en färg på lägsta nivå.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult