Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 48

Om jag inte minns fel så skriver du i en av dina böcker att fördelningen 5-4-3-1 är spelsvagare än man kan tro. Jag vet inte om jag kanske bara haft tur, men om man kan hitta en 4-4-anpassning i trumf, samtidigt som man har en 5-1-3-fördelning bredvid, så brukar man ofta ta ett stick mer än förväntat. Dessutom har jag funnit att en 5-4-3-1 fördelning mot 15-17-sang ofta tar 4 trick med bara 5-6 HP om man finner en gemensam trumf, ibland kan det räcka med ett ess i 5-kortsfärgen.
   Har jag fått allt om bakfoten eller håller du med?
   Däremot är 5-4-2-2 fördelningen förrädisk då den inte alls är lika bra som 5-4-3-1 fördelningen. Anledningen till att jag överhuvudtaget började fundera kring dessa fördelningar, var en bok som jag läste skriven av Matthew Thomson.
   Vad jag vidare funderar över är om inte det vore bra att utforma en budgivning i sang där man försöker hitta 4-4 trumf med tillhörande 5-3-1, med målet att hitta poängsnåla slammar! Hela skalan av svarsbud på 3-läget efter öppningen 1 NT är ju ganska ovanliga, och borde kunna användas för ändamålet. Eller varför inte göra 2♠-svaret dubbeltydigt, antingen svag med lågfärg eller en 5-4-3-1 fördelning med hyggliga slamambitioner? Efter 2NT används ju 3♠ till att hitta anpassningsslammar på 4-4. Något liknande kanske kunde användas efter 1 NT?

Mikael Björin

Svar:

Vad jag vet, har jag någon gång skrivit att fördelningen 4-4-4-1 ofta övervärderas, när man hittar en 4-4-trumf. Anledningen är att man inte har särskilt många trumf och inte heller en lång sidofärg som kan vinna stick. Av just den anledningen är 5-4-3-1 ofta bättre. Den har jag aldrig sett ner på.
   Om man räknar förlorare är 5-4-2-2 och 5-4-3-1 ofta likvärda. Så att generellt säga att 5-4-2-2 är sämre än 5-4-3-1 är fel. Där håller jag inte med Thomson. Chansen att partnerns honnörer passar perfekt är förvisso större med 5-4-3-1, men det är också risken för missanpassning. Att 5-4-3-1 ofta är bättre än 5-4-2-2 beror på något helt annat. Det är att chansen att partnern har passande fördelning ökar. När han öppnat med 1 sang, kan han inte ha en singelton, men om han har en dubbelton är det bara i din singelfärg som den inte gör nytta. Om du i stället har 5-4-2-2 finns det bara en färg i vilken partnerns (eventuella) dubbelton reducerar era förlorare. Chansen att hans fördelning passar ihop med din är mindre då. Så när du har vunnit många stick med 5-4-3-1-fördelning och 5-6 hp mittemot partnerns sangöppning, har det berott på att hans fördelning passat bra ihop med din.
   Dina funderingar på att använda 3-lägesbuden eller 2♠ på annat sätt än i Modern Standard är intressanta. Jag rekommenderar ett besök på Syskon, för att se ifall det finns något färdigt sangsystem som löser de problem du vill slippa.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult