Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 47

En giv som förekom nyligen i en partävling som du gärna får kommentera (Nord är giv, ingen i zonen).

♠ 8 4
E 10 5 4
K D kn 9 4
♣ kn 9
♠ 9 3 2 Bridgebord ♠ 7
D 8 7 2 K 9
10 8 3 E 6 5
♣ D 5 4 ♣ E K 8 7 6 3 2
♠ E K D kn 10 6 5
kn 6 3
7 2
♣ 10

Nord öppnar med 1. Jag satt Öst och bjöd 2♣ varefter Syd hoppade direkt till 4♠. Därefter passade alla.
   Nu spelade jag med en okänd partner men jag vill gärna i denna och liknande situationer dubbla när budet kommer tillbaka till Öst. Dubbelt betyder då, tycker jag, att jag har bra kort och att partnern ska stå med om han har något stick att hjälpa till med i försvaret (han skulle ju t.ex. kunna ha singelklöver + KKnx i spader eller liknande). Denna gång har Väst knappast något stick i försvaret och bjuder därför 5♣ som kostar 300 – och bjuder Syd 5♠ kan vi straffa det.

Vad säger du om denna tanke – att dubbla med denna innebörd. Oftare handlar det om när paret hittat en gemensam färg, då kan vi föreslå en straffdubbling men utan något/några försvarsstick flyttar partnern över till den gemensamma färgen. I exemplet ovan är ingen färg överenskommen men Väst inser nog att Öst har en lång klöver, och att i klöver knappast finns så många stick att hämta.

Några funderingar:

Lennart Karlberg

Svar:

Om du kliver in med ett färgbud och nästa gång dubblar när budgviningen är på utgångsnivå, visar du en bra hand i både anfall och försvar. Det kan du läsa i Modern Standard, del II, i kapitel 11, Dubblingar och redubblingar. Den tolkningen stämmer bra in på den hand du har, så när som på en sak. Dubbelt är framför allt en sorts upplysningsdubbling, så partnern räknar med längd också i objudna färger. Om Väst har knekt sjätte i hjärter, skall han räkna med att den färgen är bra som trumf. Men är den?
   Eftersom du har så många ess och kungar, skulle du kunna ta en chans och dubbla, i hopp om att slippa se 5 från partnern. Men även då är det långt ifrån säkert att Väst gör rätt och bjuder 5♣. Det är ju fel om 4♠ hade gått bet, eller om 5♣ blir för dyrt.

Också jag hade klivit in med 2♣. Allt annat verkar sämre. Men efter 4♠ från Syd hade jag förmodligen fegnat till och passat. Visst kan det vara rätt att bjuda över, men om jag dubblar är risken stor att partnern får ett svårt läge och gör fel.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult