Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 46

Öst giv, Öst-Väst i zonen

♠ K 6
10 8
K kn 8 6 5 4
♣ 10 9 7
♠ E 7 Bridgebord ♠ 9 5 2
K kn 6 4 E 7 3
D 9 7 2 E 10 3
♣ D kn 2 ♣ K 8 6 3
♠ D kn 10 8 4 2
D 9 5 2
♣ E 5 4

Jag satt Öst och inledde med pass. Syd öppnade med 2♠, och det fick han ju, trots att han har en 4-korts hjärter också. Min partner dubblade, Nord passade och jag övervägde att passa, men valde sedan överbudet 3♠. Min partner bjöd 4, som gick en straff.
   Att jag hade 11 bra poäng för mitt överbud är klart, men min fråga gäller, om jag ska använda överbudet också när fiendens öppningsbud är på 2-tricksnivån.
   Att 4 är leksaken med 3-3-sits vet vi också.
   Alltså: Var det fel att bjuda överbudet 3♠?

H-G Strömer
Högsby

Svar

Du har en svårbjuden hand, men om Väst haft bättre fördelning eller starkare hjärter, hade 4 kunnat vara ett alldeles utmärkt kontrakt. Jag tycker inte ditt överbud var fel, när alternativet är att bjuda ett framtvingat bud på 3-läget, som då skulle kunna vara en betydligt svagare hand.
   Att det är svårt att bjuda bra när budgivningen startar på 2-läget är klart. Av den anledningen har många experter andra metoder efter en upplysningsdubbling på 2-läget än på lägre nivå. Ett vanligt knep är den s.k. Lebensohl-konventionen, då färgbud på 3-läget är halvpositiva (8-11 hp) medan svagare händer bjuds via 2 sang, som då ber dubblaren bjuda 3♣ (såvida inte han har en mycket stark dubblingshand). Sedan kan 2 sang-bjudaren passa på 3♣ (om den var hans längsta färg) eller bjuda ett svagt 3- eller 3-bud. Med den konventionen på repertoaren hade du kunnat svara 3♣ för att berätta om en positiv svarshand med minst fyra klöver. Då hade ni stannat där, och kanske gått plus på given.
   Vill du läsa mer om Lebensohl-konventionen, rekommenderar jag ett besök på Syskon.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult