Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 45

Vi hade divergerande åsikter om detta, jag och min partner...

Syd Väst Nord Öst
pass
pass 1♠ D 1NT
?

Du förfogar över följande resurser:

♠ kn 10 6
D 4 3 2
K 9 6
♣ E 3 2

Vilket bud avger du? Om du tvekar, vilka alternativ är tänkbara?
   Hur resonerar du?

H-G Strömer
Högsby

Svar

Med 10 hp mittemot Nords upplysningsdubbling är Syd utan tvekan värd ett positivt bud. Eftersom Syd har balanserad fördelning, är en straffdubbling det som ligger närmast till hands. Efter ditt förhandspass, räknar Nord med 9-11 hp, så om du dubblar och han passar blir han inte besviken på din styrka. Det han kan bli besviken över är att du saknar stopp i öppningsfärgen, den färg som är Nords kortaste. Blir slutbudet 1 sang dubbelt, och öppningshanden har fem spader kommer ni inte att bli rika på att spela försvar, och risken finns att 1 sang går hem.
   Just Syds svaghet i spader skulle få mig att avstå från en dubbling, trots att styrkan och fördelningen är OK. Jag skulle nog föredra att fegt 2-bud. Styrkan för det är litet i överkant, men fördelningen är den sämsta tänkbara och färgen är kort. Då brukar det löna sig att ta det försiktigt.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult