Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 43

Jag har stött på två för mig intressanta brickor som jag funderar lite kring, dels en potentiell slambricka, dels en balansering eller straffdubblingsbricka.
   Jag börjar med slammen (Öst giv):

♠ D 6 2
E 10
K D 6
♣ K D kn 5 4
♠ K kn 7 5 Bridgebord ♠ 9 4 3
D kn 9 6 5 3 K 8 4
10 2 9 5 3
♣ 7 ♣ 10 9 8 6
♠ E 10 8
7 2
E kn 8 7 4
♣ E 3 2

Öst passar, jag bjuder 1, Väst kliver in med 2 (svagt med 6-kortsfärg), och min partner kräver till utgång med 3♣, varefter Öst passar och jag bjuder 3, Väst pass och min partner avslutar med 3NT.
   Kan budgivningen ta en annan väg och spelar det någon roll om vi spelar partävling eller 4-manna?

I nästa fråga handlar det om konkurrensbudgivning och dubblingar (Väst giv).

♠ E 10 7 3
6 4 3
D 6 4 2
♣ E 5
♠ K D kn 5 4 Bridgebord ♠ 9 8 2
9 K D kn 8 7 2
K kn 9 7 3
♣ 10 9 4 ♣ D 7 2
♠ 6
E 10 5
E 10 8 5
♣ K kn 8 6 3

Väst, Nord och Öst passar, och jag öppnar med 1♣. sedan följer inkliv 1♠, min partner 1NT, Öst 2, jag pass och Väst 2♠, därefter passas det runt. I efteranalysen tror min partner att han skulle dubblat 2♠, medan jag i min tur tar på mig skulden för att jag inte balanseringsdubblar. Om jag gjort det, så skulle min partner kunna straffpassa med rätt kort.
   Vem har rätt enligt din uppfattning? Eller resonerar vi båda fel rörande våra dubblingar?

Mikael Björin

Svar

Om vi börjar med slambrickan, så har ni 30 hp och två jämna händer. Det brukar inte räcka till slam. Att det gör det här, beror på att ni har två femkortsfärger som ger full utdelning och essen i de två andra färgerna. Då gjorde det inget att ♠D faktiskt var värdelös.
   Utan hjärterhåll och med en jämn minimiöppning är 3 det normala valet, såvida du inte vill bjuda om rutern eller höja klövern. 3 är ett bud jag själv inte skulle välja när färgen är så kort och klen, men den här gången hade det fungerat bra om Nord kräver med 3 och får 4♣ av dig. Då hamnar ni säkert i slam.
   I partävling är 3 sang alltid lockande, så då håller jag med om ditt val, men i fyrmanna tycker jag att du skall höja till 4♣ i stället. Med tre ess, en femkorts sidofärg osh stöldvärde i hjärter kan slam lätt finnas, och skulle det betyda att ni missar 3 sang och hamnar i 5♣ i stället, är det inte troligt att kontraktet går bet.

På den andra brickan förmodar jag att Öst-Väst var i ofarlig zon, eftersom ni annars fått +200, vilket sällan är dåligt på en delkontraktsgiv.
   När det gäller frågan vem som skulle ha dubblat 2♠, håller jag med Nord. Han har bjudit naturliga 1NT efter Västs inkliv, så om han dubblar är det en straffdubbling. Med två troliga trumfstick plus ett ess och en dam i sidofärgerna är det närmast otänkbart att 2♠ skall gå hem, så han borde ha hoppas på +300 (eller mer).
   Att balanseringsdubbla med dina kort är mer tveksamt, när partnern inte straffdubblade 2♠. Risken finns att Nord passar med sämre spader, i hopp om att du har bättre försvarsstyrka. Men att öppna i sista hand och sedan låta Öst-Väst få spela ett odubblat 2-lägeskontrakt kan inte vara rätt: antingen skall ni bjuda över eller dubbla. Så jag håller med dig också...


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult