Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 40

Blomstermåla BK, 2013-05-30
Väst giv, alla i zonen

♠ K 6 5 3
D kn 7
kn 10 7 6 3
♣ E
♠ D Bridgebord ♠ E kn 9 2
K 9 5 E 10 6 4 3
9 4 E K
♣ K D kn 10 8 7 5 ♣ 9 2
♠ 10 8 7 4
8 2
D 8 5 2
♣ 6 4 3

Jag satt öst och min partner öppnade med 3♣. Jag adderade mina fyra stick till hans 6 förlorare enligt 1-2-3-regeln och bjöd med lugn min och stor tillförsikt 5♣. Detta renderade oss kvällens praktnolla, då ett par hade hamnat i 4 och övriga i 3NT. Jag fick veta, att jag skulle ha bjudit 3NT med mina 16 hp.
   Jag ansåg mig inte kunna se en stabil klöverfärg efter hans spärrbud, och om den skulle vara stabil såg jag ingen sidoingång.
   Jag tyckte, att han kunde ha öppnat med 1♣ med 11 hp och en så tät klöverfärg. I så fall hade vår budgivning säkert förlöpt

Syd Väst Nord Öst
1♣ pass 1
pass 2 pass 4
pass pass pass

Det hade ändå blivit en dålig bricka, eftersom 3NT + 2 ger 10 poäng mer än 4 + 1.
   Vi har fortfarande olika uppfattningar om Västs öppningsbud.

H-G Strömer
Högsby

Svar

Anledningen till att ni kom fel ligger i olika uppfattningar om vad en 3-lägesspärr visar. Själv föredrar jag sunda spärrbud, men den hand Väst har är litet bra till och med för mig. Om K varit en hacka, hade 3♣ varit perfekt. Nu har Väst både en jättestark färg och en sidoingång, vilket du inte kan räkna med. Även då lyckas 3 sang, men bara för att ♣E sitter singel. Det är alltså inget bra kontrakt. I fyrmanna tycker jag att ditt 5♣-bud är perfekt, i partävling är jag inte lika säker. Ibland har partnern en knekt, eller dam, som gör att en annars dålig utgång lyckas, så förmodligen är det rätt att följa strömmen och bjuda 3NT, för det kommer de flesta Öst-spelare att göra.
   Om Väst i stället öppnar med 1♣ och Öst svarar 1, så håller jag med att man med 3-stöd och en ojämn hand normalt bör höja. Men när klövern är en stark sjukortsfärg och hjärterstödet inget över sig, tror jag det är bättre att återbjuda 2♣. Du kan då avsluta med 3NT.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult