Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 4

Vi är några medlemmar i Rotebro BS som med stor behållning läser dina böcker om Modern Standard, men tyvärr är det inte alla som spelar detta system.
  Störst problem får vi med dem som fortfarande spelar beredskaps-klöver. Jag vore tacksam för förslag från dig på hur man bjuder efter en sådan 1♣-öppning och efter svaret 1 från öppnarens partner. Vi lyckas inte finna dessa svar i dina böcker eller på Syskon.

Peter Flodberg

Svar:

Hur spelar man bäst mot beredskaps-klöver? I och med att budet är lågt, ger det er inga större problem. Själv brukar jag spela så att vi helt simpelt "spelar vårt eget system", då dubbelt betyder att jag själv tänkt öppna med 1♣, 1 är som om jag öppnat med 1, o.s.v. I Stockholm har jag för mig att man kallar den här idén för Frostknäpp (fråga mig inte varför), och det är en metod som har fungerat bra för mig – inte minst som man då kommer in i välkända banor. Även fortsatt budgivning är som om vi öppnat, t.ex. (1♣) – D – (1♠) – D = som om partnern öppnat med 1♣, näste man klivit in med 1♠ och du dubblat.
  En annan modell är att man behandlar klövern som äkta i den första budronden, så att dubbelt är UD på 1♣, etc. Även partnern till den som klivit in eller dubblat bjuder som om klöverbudet är äkta (eftersom det förnekar fem kort i andra färger, betyder det att 1♣ antingen är naturligt eller en jämn hand, så öppnaren kommer i genomsnitt att ha drygt fyra klöver per giv).
  (1♣) – pass – (1) är litet svårare, och här skulle jag vilja rekommendera en något annorlunda modell i stället (en som ni även kan använda mot par som har en s.k. slaskruter på repertoaren, då 1 är ett uppsamlingsbud, antingen med 11-16 hp och minst fyra ruter, eller en jämn hand för svag för 1 sang [par som spelar med stark 1♣-öppning använder ofta en sådan 1-öppning]).
  Alla färgbud är då naturliga inkliv (à la Modern Standard) utom 2, som är ett tvåfärgsvisande överbud (minst 5-5-fördelning, spader och hjärter eller spader och klöver). Dubbelt är UD, men garanterar inte perfekt fördelning. Vi dubblar t.ex. med en bra 14-poängare och 4-2-3-4-fördelning i det här läget för att komma in i budgivningen medan det är förhållandevis säkert. Om öppningshanden då bjuder en färg, t.ex. 1♠, kan partnern till dubblaren bjuda en femkortsfärg, eller 1NT med jämn hand och håll i den äkta bjudna färgen, eller avge en upplysningsdubbling – och efter den är alla färgbud naturliga utom överbud i den färg som öppnaren bjöd naturligt.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult