Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 39

Vilken är MS rekommendation när motståndarna stör vid en högfärgsöppning och man skulle bjudit Stenbergs 2NT.

  1. Om MTH säger dubbelt svarar man då 2NT med en "Stenberg" hand och redubbelt med 10 poäng eller mer?
  2. Om MTH säger 1♠ är då 2NT fortfarande en Stenberg hand eller är 2NT cirka 11-12 poäng och spaderhåll?
  3. Om MTH säger t.ex 2 är det då samma resonemang som ovan?
  4. Om MTH säger 2NT (lågfärger) är då 3♣ ställföreträdande Stenberg?
Gäller ovanstående även om man spelar med invit-Stenberg?

Med vänlig hälsning
Göran Hermanson
Täby

Svar

1. I Modern Standard används Stenbergs 2NT även efter inkliv, med undantaget att det efter en mellankommande dubbling bara visar minst invitstyrka. Det är för att hoppet till 3 i högfärg då är spärrande, till skillnade från dubbelhöjningen i ostörd budgivning. Så med 4-stöd i öppningsfärgen och minst 10 hp är 2NT rätt svarsbud med högfärgsstöd.

2 och 3. 2NT är fortfarande trumfstödsvisande och utgångskrav.

4. Efter lågfärgsvisande 2NT är en bra modell att använda lågfärgsbuden för att visa trumfstöd eller längd i den objudna högfärgen (hö = öppningsfärgen, ahö = den objudna högfärgen):

3♣Utgångskrav, 5+ kort i ahö
3Minst invitstyrka, 4+stöd i hö
3hö4+stöd i hö, ca 8-10
3ahö5+ kort i ahö, ca 8-11
4♣13+ hp, 4+stöd i hö, singel/renons klöver
413+ hp, 4+stöd i hö, singel/renons ruter
4hö5+stöd, spärrbetonat
4ahöMinst stark 7+färg, spärrbetonat


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult