Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 38

Jag har en intressant bricka som spelades vid två bord nyligen. Båda paren hamnar via olika budgivning i 6♠, medan 6 nästan alltid är hemma. I 6♠ blev det dock straff.

♠ E K kn 8 x x
K x x
x
♣ K D kn
♠ D x x x Bridgebord ♠ 10 9
10 x x x
E 10 x x x K D x x
♣ x x x ♣ 10 9 x x
♠ x
E D Kn x x x
kn x x
♣ E x x

Vid det första bordet gick det:

Syd Väst Nord Öst
1♠ pass
2 pass 3♠ pass
4NT pass 5 pass
6♠ pass pass pass

Vid andra bordet gick det:

Syd Väst Nord Öst
1♠ pass
2 pass 4 pass
4♠ pass 4NT pass
5♠ pass 6♠ pass
pass pass

Anledningen till att man vid andra bordet hamnar fel var att Syd uppfattar att Nord kontrollbjuder ruter med 4 och att han själv kontrollbjuder singel spader med 4♠, medan Nord då uppfattar det hela som om han visar "lite" anpassning i spader och därför väljer att spela kontraktet i spader i stället för den fastställda hjärtern.
   Hur tycker du att budgivningen borde ha gått, om du har till ditt förfogande Italienska kontrollbud, RKCB 0314, positiva inviter och spelar ett naturligt system som Modern Standard. Om du vill får du gärna motivera ditt svar, eftersom det känns som om det finns lite småfällor att gå i även om man är en ganska rutinerad klubbspelare.

Mikael Björin

Svar

Svarsbudet 2 visar minst fem hjärter, så även om Nords spader är lång och stark, är det bättre att visa hjärterstödet än hoppa i spader (och göra det svårt för den egna sidan att hamna i hjärter).
   I Modern Standard är öppnarens höjning till 3 ett minimibud. Med starkare kort får han i stället hoppa till 4 eller avge ett kontrollbud i endera lågfärgen. Eftersom Nord hoppade till 4 trots kontroll också i den lägre färgen, klöver, ser det ut som om Nord trodde att hans bud visade hjärterstöd och kort ruter, ett s.k. splinterbud. Just efter 1♠ – 2 finns dock inga splinterbud i MS, för vad skall öppnaren annars göra med t.ex. 5=4=2=2 och 17 hp?
   Så här tycker jag att Nord-Syd bör bjuda i Modern Standard:

Syd Väst Nord Öst
1♠ pass
2 pass 4♣ pass
4 pass 4♠ pass
4NT pass 5 pass
6 pass pass pass

Nord börjar med att visa sin lägsta lågfärgskontroll, då Syd har ett problem. Han har starka trumf och ett sidoess, vilket bör motivera en offensiv attityd, men att han har singel i partnerns öppningsfärg och ingen kontroll i den sista färgen är varningstecken. För par som använder slamkonventionen Last Train är 4 ett bra bud. Eftersom det är det sista budet under utgång, säger det bara "Jag har för bra för att nöja mig med utgång, men jag vill inte heller gå förbi 4." Då kan Nord essfråga och bjuda slam.
   I Modern Standard ingår inte sådana knep, så frågan är om Syd skall fortsätta kontrollbjuda (med 5♣) eller nöja sig med 4, vilket jag tror är rätt. Eftersom en ruterkontroll hade kunnat visas billigt efter 4♣ bör Nord värdera upp sin singelruter efter 4 och kontrollbjuda 4♠, som då också lovar ruterkontroll. I så fall vaknar Syd äntligen till liv, frågar efter ess, och ser till att man hamnar rätt.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult