Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 36

Jag satt Nord med denna vackra hand när min partner öppnar med 1 i fyrmanna.

♠ K kn 10 7
E K D 7 3 2
D 5
♣ E

Jag vet, att man inte får ha en bjudbar färg vid sidan för ett hoppande borttag, så jag bjöd lugnt 1. Partnern återbjuder 1NT. Vad ska jag hitta på?
   Jag bjöd dumt och felaktigt 2♠. Partnern kan ju inte ha en fyrkorts spader efter sitt återbud.
   Partnern passar med

♠ 9 5 3
8 6
E K kn 7 6
♣ K 10 3

Jag tar 11 stick och gör +3.

Mina frågor:

  1. När jag nu bjöd fel, ska inte partnern göra en falsk preferens till 3?
  2. Jag anser, att mitt bud 2♠ är starkt och krav (reverse).
  3. Partnern anser, att det är ett svagt bud. Reverse finns bara på öppningshandens andra bud, och jag inte vill spela sang och ber honom välja.
  4. Finns reversebud hos svarshanden?

Jag kan bjuda 4 direkt på 1 NT, eftersom partnern har minst två hjärter. Jag kan essfråga direkt med 4 NT. Jag har ju hjärterkungen själv.
   Hur hade du bjudit?

Jag har studerat sidorna 141-149 i MS I mycket noggrant utan att få ett bra svar. Ironiskt nog vann vi brickan, eftersom hjärtern satt 4-1 emot och 6 således gick -1 vid det andra bordet.

H-G Strömer
Högsby

Svar

I Modern Standard ingår Försenad Stayman, då budet 2♣ på öppningshandens 1 sang-återbud visar minst invitstyrka och ber öppningshanden berätta mer om sina kort, Så kunde du alltså ha bjudit. Men 2♠ fungerar minst lika bra. Det är, som du skriver, ett reversbud och därför krav. Visserligen har partnern förnekat fyra spader, men både när ni skall hitta rätt utgång eller gå mot slam kan det vara viktigt att du visar dina långa färger, för att underlätta partnerns ställningstagande.
   Så pass på 2♠ var fel, men jag tycker inte heller att han skall bjuda 3 (som skall lova trekortsstöd) utan antingen visa sitt klöverhåll med 2 sang eller bjuda om ruterfärgen. Med en så stark femkortsfärg, minimal styrka och ingen hjälp i partnerns färger, hade jag föredragit 3, som låter mer nedstämmande än 2 sang.
   Eftersom du då vet att partnern inte har stor styrka i klöver, kan du gott ta chansen på 6 utan vidare krusiduller. Det kommer ofta att vara ett bra kontrakt. Men även bra kontrakt går ibland bet, som vi alla vet.

Om du på 1 sang-återbudet hoppar till 4 sang, så är det ingen essfråga utan en helt natulig invit till 6 sang, ett så kallat kvantitativt sangbud. Öppningshanden slår av inviten genom att passa, eller accepterar den genom att berätta hur många ess han har.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult