Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 35

I går fick vi denna giv:

Bricka 3
Syd/ÖV
  ♠ K 8
K 5 4
E D 4 3
♣ E kn 9 4
♠ D 7 6 2
kn 10 8 6 2
10
♣ 10 8 2
  ♠ 10 5 4
D 9 7
8 6 2
♣ K D 6 3
  ♠ E kn 9 3
E 3
K kn 9 7 5
♣ 7 5

Hur tycker du att man bjuder sig till 6 enl MS ?

Syd Väst Nord Öst
1 pass 2NT pass
3NT pass 4 osv

är väl ett sätt.
   Jag kanske krånglade till det hela genom denna budgivning:

Syd Väst Nord Öst
1 pass 1 pass
1♠ pass 2♣ pass
2 pass 4 pass
4 pass 4NT pass
5♣ pass 5 pass
pass pass

Partnern lovade 0 eller 3 ess och passade sedan felaktigt på 5.
   Hur bjuder man bäst, hur fastställer man på bästa sätt ruter som trumf ?

Lennart Karlberg

Svar:

Precis som du skriver, är 2NT den inledning som Modern Standard rekommenderar. Efter en lågfärgsöppning har du antingen en balanserad hand med 13-15 hp eller 18-19 hp, eller så har du fyrkortsstöd i öppnarens lågfärg. När Syd återbjuder 3NT visar det en minimiöppning utan singel eller renons, och 4 visar sedan trumfstöd och slamintresse. När Syd har fem ruter, stöldvärden i två färger och fina slamkort kommer han att se till att ni hamnar i 6, men om han haft en 3=3=4=3-hand eller dåliga slamkort, hade han slagit av inviten med 4NT, som Nord då passar på. Jag tycker alltså att 2NT är rätt svarsbud med Nords kort.
   Att kräva med en ny färg, för att få höra mer om öppningshanden, är i och för sig inget fel. Risken med ditt bud, 1, är att Syd har fyrkortsstöd och envisas med att ha den färgen som trumf, så av den anledningen hade det varit lugnare att svara 2♣. Om Syd då visar en jämn minimihand med 2NT (12-14 hp), har chansen att ni gör slam sjunkit, så kanske bör Nord då ge upp och nöja sig med 3NT, men om Syd visar en obalanserad hand med 2, som Syd bör göra med sin 4=2=5=2-fördelning, kan Nord visa sitt ruterstöd med 4 för att invitera till slam.
   När det gäller din partners pass på 5, håller jag med att det var ett felbud. När man får ett dubbeltydig svar på Roman KeyCard Blackwood, d.v.s. 5♣ eller 5, betyder 5 trick i trumffärgen nämligen att partnern skall bjuda vidare med det högre essantalet. Om Syd haft en ordeovisad kung, hade han visat den på lägsta nivå, men när han inte har det skall han höja till lillslam. Han hade ju tre ess, inte noll!


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult