Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 32

Öst giv, ingen i zonen.

Nord
♠ E 9 8 3
K D 10 9 8 2
8
♣ E kn

Syd
♠ K kn 10 6
E 5 4
D 7 3
♣ 10 8 5

Syd Väst Nord Öst
      pass
pass pass 1 2
2 pass 2♠ pass
4♠ pass 5 pass
pass pass

Jag satt som alltid Nord. Jag bedömde min hand som spelstark trots bara 14 hp; hjärterfärgen är kanon och rutersingel efter inklivet bör vara ett givet plus, så jag gjorde ett invitbud med 2♠ (MS I, sid. 86). Döm om min förvåning, när Östen kavlar ut 4♠! Jag visste inte, om det var ett äkta stöd med fyrkortstrumf eller ett kontrollbud i spader. Jag fick panik och bjöd 5.
   Eftersom jag inte hittade spaderdamen fick jag en straff i kontraktet. Jag fick minsann efteråt veta, att jag skulle ha litat på min partner. Dessutom är 6♠ lättspelat, om Syd har ♠D i stället för D.
   Jag har studerat sidorna 86-89 i MS I noggrant, och jag har lagt märke till att invitbudet alltid görs med en fyrkorts sidofärg. Jag har räknat ut, att det måste vara så, eftersom man annars har den överstarka sangen, 18-19 p.
   Hur skulle jag ha resonerat? Var invitbudet fel? Skulle jag ha passat på 4♠.
   Observera inklivet 2. Utan det bjuder Syd 1♠, jag hissar till 3♠ och han bjuder utgången 4♠.

H-G Strömer
Högsby

Svar

I Modern Standard används positiva invitbud, men det är tänkbart att de bara visar tre kort i färgen. Om du haft fördelningen 3-6-3-1, t.ex. hade du inte haft någon fyrkortsfärg att invitera med. Och när rutern är bjuden, får det bli 2♠ i brist på alternativ.
   När du har inviterat till utgång, är er "säkerhetsgräns" 3. Så länge ni är under den gränsen, är det tänkbart att ni stannar i delkontrakt; men bjuder ni över den gränsen, skall utgång spelas. Därför räcker det att Syd höjer 2♠ till 3♠ för att säga "Jag accepterar inviten och har fyra spader, men bara tre hjärter." Sedan får du avgöra vilken utgång som skall spelas.
   Så 4♠ var egentligen onödigt, för har du fyrkorts spader hamnar ni rätt ändå. En annan sak är att jag tycker att du borde ha passat på din partners hopp. Bridgens logik säger att när du inviterar till utgång, kan en svag svarshand inte invitera till slam. Därför borde 4♠ visa accept av inviten med fem spader och tre hjärter.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult