Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 31

Jag hade dessa kort häromkvällen:

    ♠ E K 10 x x
     E x
     E 10
    ♣ 10 9 x x

Vi spelar MS (vilket jag antar att även P gör) när BG gick:

PJag
11♠
23♣
3♠4
5pass !

P har bjudit reverse men vi har inte spelat så länge tillsammans så vi har mycket kvar att diskutera igenom. Jag började fundera, har han glömt bort sig, saknar han kontroll i hjärter och klöver. Det var naturligtvis idiotiskt av mig att inte gå vidare men jag ansåg att P i princip endast visat dubbelstöd i spader och skulle kunna ha:

    ♠ D kn
     K D kn x
     K D kn x x
    ♣ D kn

Jag antar han skulle bjudit som han gjorde med denna hand. Men P hade:

    ♠ 8 x x
     K D x x
     K D kn x x
    ♣ E

Bör jag uppfatta 3♠ som 3-stöd ?

Hälsningar
Lennart Karlberg

Svar:

Att passa på 5 var försiktigt, men inte helt uppåt väggarna, eftersom det var möjligt att partnern hade den hand du befarade. Med den har han ju ingen annan möjlighet än 3♠, som alltså bara lovar en vettig dubbelton. Om öppningshanden har 3-kortsstöd i svarshandens färg, skall han visa det med ett hopp andra gången. Din partners hand låg mitt emellan reversebudet 2 och en försiktig höjning till 2♠. Eftersom spaderstödet var så klent, och handen bara innehöll ett ess, hade jag själv valt 2♠. fullt medveten om att jag är nästan för stark för det.
   Anledningen att jag föredrar att underbjuda är att om jag bjuder 2 andra gången, så måste jag följa upp med 4♠ på 3♣ för att visa mitt spaderstöd. Då är budgivningen otäckt högt uppe, och om partnern går mot slam med förhoppningen om ungefär samma hand men med en spaderhonnör därtill hamnar vi för högt.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult