Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 25

Jag har fått lära mig att man normalt inte ska spärrbjuda om man har en öppningshand eller bättre. Jag fick följande hand i torsdags:

♠ 4

E D 10 6
♣ K D kn 10 7 5 4 2

Fi till Höger öppnar med 1♠ efter det att min partner passat i förhand. Spelar det någon roll om partnen bjudit eller ej och vad jag ska bjuda?

Mikael Björin

Svar:

Hur man bäst bjuder spelstarka 8-4-1-0-händer är det ingen som vet. En modell är att man helt simpelt bjuder vad man tror har chans, d.v.s. hoppar direkt till 5♣. En annan är att man tar det lugnt, kliver in på lägsta nivå, lyssnar på vad som händer och vet förhoppningsvis vad man skall göra när budgivningen är högt uppe.
   I yngre dagar hoppade jag alltid iväg till 5♣. I dag föredrar jag ett enkelt inkliv om det inte är helt orimligt. Så jag hade klivit in med 2♣. Vad som händer sedan är det ingen som vet, men jag är beredd att ta mig ända upp till 5♣ utan uppmuntran av partnern. Genom att bjuda långsamt, vet min duktige partner att jag har bra spelstyrka men också defensiv, d.v.s. inte bara 8-9 klöver utan också något eller några höga kort vid sidan om. Kanske kan den informationen hjälpa honom att fatta ett klokt beslut längre fram.

Följdfråga:

Fi till vänster bjuder 4♠ efter mitt bud 2♣. Sedan kommer pass, pass, då jag bjöd precis som du 5♣ på EGEN hand. Fi tv bjuder en gång till: 5♠.
   Nu sitter min partner med

♠ 8 6 3
10 8 3
K kn
♣ E 9 8 6 3

Vad ska han göra nu? Pass, dubbelt eller 6♣?

Min pappa som spelade strax under svensk elit i början av 60-talet tyckte att mina 2♣ var ett nybörjarbud och jag blev sur eftersom jag kände att 2♣ var rätt. Han hävdade att man skulle bjuda ut handen direkt till 5♣. Men i så fall hade jag nog tyckt att 5♣ kunde man bjudit om man haft kn i stället för E, och därmed en betydligt sämre defensivstryrka.
   Vad tycker du om mitt resonemang?

Mikael Björin

Svar:

När du bjuder som du gjorde, har du en konstig hand. Det skall partnern kunna räkna ut. Om din partnerns kung är verksam, kommer 6♣ att gå hem. Är den inte det, kanske 6♣ är en korrekt offring mot 5♠. Risken finns förstås att de bjuder också 6♠, och att ni inte vet vad ni skall göra därefter. Men de problemen får ni lösa då. Att bjuda 6♣ med hans hand är en sund chanstagning.
   Förr bjöd alla elitspelare precis som din pappa, och resonemangen var alltid att man "skulle göra det svårt för motståndarna". Men när man har en sådan konstig hand som den du hade, studsar problemen ofta tillbaka och drabbar dig själv. 2♣ är alltså inget nybörjarbud, tvärtom tycker jag det visar klass.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult