Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 16

Nord giv, N-S i zonen, Partävling.

     Nord
    ♠ E 9 8 7 6 5 4
     10
     E
    ♣ E K 9 8


     Syd
    ♠ 10 3
     E D 4 2
     D kn 10 9 6 4
    ♣ 4

Syd Väst Nord Öst
1♠ pass
2 pass 3♠ pass
4♣ pass 5♣ pass
5♠ pass 6♠ pass
pass D pass pass
pass

Resultat -1, då V hade ♠K-D-kn. Jag och min partner är överens om att det gick snett, men inte var och varför.
  Syd anser, att 4♣ är ett kontrollbud med spader som trumf. Nord anser att Syd visar en klöverfärg och har 5-4 eller 6-4 i lågfärgerna.
  Syd anser, att 5♠ är ett drag i nödbromsen. Nord anser att det visar visst spaderstöd som honnör andra.
  Kan du reda ut det på ett enkelt sätt?

H-G Strömer
Högsby

Svar:

Efter inledningen 1♠ – 2; 3♠ finns två uppfattningar om vad bud i ny färg skall visa. Den ena säger att 4♣ är ett naturligt bud, kanske med 5-5, där svarshanden tror att man kan göra slam i en av hans färger. Men om öppnaren har en stark egen färg, får han envisas med den. Den andra uppfattningen är att bud i ny färg är kontrollbud med spaderstöd. Så egentligen hade ingen av er fel – men ni var inte överens.
   Efter 1♠ – 2; 2♠ är ett hopp till 4♣ ett entydigt kontrollbud, eftersom svarshanden hade kunnat kräva med naturliga 3♣. Men det kan han inte när öppnaren hoppar i sin färg. Det betyder att vilken betydelse man än väljer att 4♣ skall ha i er sekvens, så får svarshanden problem om han har en hand där han skulle vilja bjuda 4♣ med 'den andra betydelsen'.
   I Modern Standard, del II (Slambudgivningen) diskuterar vi just det här. Där ger vi rådet att ny färg på 4-läget är kontrollbud. Skälet är att vi tror det är vanligare att svarshanden blir slamintresserad när öppnaren visar tillägg och en lång färg än att han har en egen tvåfärgshand som han vill visa. Jag tror också att det var ett bra råd – för under de tjugotvå år som gått sedan boken skrevs kommer jag inte ihåg någon gång som jag velat bjuda en ny färg på 4-läget, men jag kommer ihåg flera gånger då jag eller min partner har kontrollbjudit (och hamnat i rätt slutbud därefter).
   I er budgivning tycker jag att du borde ha återbjudit 3♣ hellre än 3♠. Eftersom 3♣ höjer budnivån visar det ungefär samma styrka som hoppet, så budgivningen kan inte stanna under utgång. Har din partner fyra klöver och singel eller renons spader, är klöver rätt trumf, men den färgen blir svår att hitta om du hoppar till 3♠. Och skulle partnern bjuda 3 sang, kan du följa upp med 4♠ för att visa sex bra spader (eller en sjukortsfärg, som här). Vidare tycker jag att din partner var för optimistisk när han slaminviterade med 4♣. Efter hans 2-över-1-svar tycker jag det räcker med 4♠.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult