Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 11

1 – D – 1♠ – D.

Tolkningen av detta vanliga läge, som står beskrivet i MS, del II (1978), sid 98, trodde jag var det normala också bland duktiga (t.o.m. elit-) spelare. Dvs. att D betyder 4-korts spader (möjligen 5, men då kan man ofta bättre bjuda 2♠) och minst en hand som man frivilligt bjudit 1♠ med om SH bjudit 1, d.v.s. att D-handen som regel passar om ÖH passar. När en del spelare i stället tolkade det som en svarsdubbling med de två objudna färgerna blev jag osäker.

Thomas Therkelsson

Svar:

Att dubbelt är en straffdubbling är den gamla betydelsen. Den behövdes också förr, eftersom det var vanligt att svarshanden bluffade ett 1-över-1-bud efter en mellankommande dubbling. Genom att dubbla svarsbudet, för att visa den färgen, kunde man avslöja schajsen. Det är också den betydelsen Modern Standard rekommenderar.
  I dag spelar många så att dubbelt på svarsbudet är en upplysningsdubbling (UD), den också. Till viss del beror det på att man inte schajsar så ofta i dag, och att det därför är troligare att man har en hand med vilken man vill bjuda, men som saknar en bra egen färg. Dessutom stämmer det med den princip som många av dagens elitspelare anammat, nämligen att "alla dubblingar är UD". Metoden är utmärkt beskriven av Mats Nilsland i boken Absolute Doubles - the Scanian Way.
  Dubbelt säger då "Jag vill bjuda något, men jag saknar bra färg". Med fyra kort i svarshandens färg och styrka för ett bud, kan man alltid passa om budet är krav för en rond (vilket det är för de flesta), och dubbla nästa gång. Det visar man en hand som andra hade straffdubblat med första gången.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult