Bok

Frågor om Modern StandardFråga nr 10

Skulle vilja ha din åsikt om ett budproblem från fyrmanna på St Erik. Vi spelar Modern Standard enligt gula boken.
  Vi är NS, motståndarna är i zonen, men inte vi.

Syd Väst Nord Öst
1 2♠ ?

Nord har:

    ♠ E x
     E kn x x x
     E kn x x x
    ♣ x

Vad bör man bjuda? 2♠ visar enligt motståndarna i varje fall 5-4 i spader och klöver eller tvärtom.
  För att fortsätta resonemanget så blev budet Dubbelt, som jag med Syds hand passade på. Kunde inte tro att Nord hade lång hjärter.
  Jag hade:

    ♠ x x
     K D x x
     K x x
    ♣ E D x x

Det gick hem och vi har 6 i korten, som dock inte bjöds vid andra bordet. Jag tycker nog att det finns bättre bud än dubbelt. Är det verkligen en ren styrkedemonstration när Väst visat en tvåfärgshand och där Syd måste bjuda? Då är det ju riskfritt att hoppa in.
  2 NT är väl Stenberg och det måste väl vara det rätta budet samt även 3♠ som krav till utgång, spaderkontroll och troligen hjärterstöd.
  Om man nu uppfattar dubbelt som styrkevisande, vad bjuder man då på Syds hand?
  Tacksam för din synpunkt!

Göran Hermanson, Täby

Svar:

I Modern Standard är dubbelt på hoppande inkliv en så kallad negativ dubbling, som primärt visar intresse för spel i en av de andra färgerna. Om du varit överens med partnern om den betydelsen, hade du förstås inte passat med Syds hand. Men om ni hittat fram till 6 är inte lätt att säga.
   Att dubbla med Nords hand är därför inte att rekommendera. Han har ju äkta hjärterstöd och styrka till utgång. Dessutom kan det bli svårt att få öppningshanden att längre fram förstå att hjärter är en färg som duger som trumf även om 1 avgivits på en klen fyrkortsfärg.
  Många som använder Stenbergs 2 sang, har kvar betydelsen efter inkliv. Så är det också i Modern Standard, och därmed har Nord inga problem med sitt första bud. Det viktiga är dock att vara överens, och kanske var Nord osäker ifall budet hade kvar sin betydelse efter Västs höga inkliv.
  De flesta som hoppar in med 2♠ har en enfärgshand, men här visade Väst två färger. Då kunde Nord ha visat hjärterstöd på ett annat sätt: genom att hoppa till 4♣, som ett splinterbud (singel eller renons klöver) med äkta hjärterstöd och utgångsstyrka. Precis som 2 sang är det ett bra bud. Det viktiga är att snabbt berätta om trumfstödet och ambitionsnivån. Det gör det alltid lättare för partnern.

Om vi antar att Nord har en hand, med vilken dubbelt är ett bra bud, är frågan vad du återbjuder då. 3♣ ser närliggande ut, eftersom det är en färg, som partnern visat intresse för, men problemet är att Nord då inte vet ifall öppningshanden har fyra eller fem hjärter - och det kan vara viktigt att veta.
  Av den anledningen rekommenderar Modern Standard att man återbjuder 2 sang med en balanserad minimihand, även utan spaderhåll, medan 3♣ och 3 är naturliga bud, som också säger att öppningshanden har fem hjärter. Det betyder att svarshanden efter återbudet 2 sang inte kan höja till 3 sang utan eget spaderhåll. Med styrka för utgång och t.ex. tre hackor i spader, får han kräva med överbudet 3♠, som primärt frågar efter spaderhåll.


Fler frågor med svar:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult