Mats Nilsland & Anders Wirgren
Super Standard


Pris: 150 kr


OBS: Detta är en elektronisk bok, som läses på en dator eller en e-bokläsare, inte en tryckt bok i pappersformat!


Super Standard är ett sofistikerat budsystem, som kan sägas vara ett försök att bygga vidare på de naturliga principerna i det svenska standardsystemet Modern Standard (MS). Författarna har använt systemet med framgång på högsta nivå, något som bl.a. resulterat i VM-brons, NM-silver och SM-guld.
   Öppningsbuden på 1-läget är ungefär som i MS, med den skillnaden att 1 klöver antingen är naturligt eller en 17-19-sang. Denna sistnämnda handtyp visas med återbudet 1 sang, vilket är en av hörnstenarna i systemet. Dessutom är sangöppningens styrka sänkt till 14-16, varför 1 ruter eller 1 hjärter följt av återbudet 1 sang visar 11-13 hp.


Läs utdrag

[ e-böcker | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult