Greg Matula
The Polish Club


Pris: 150 kr


OBS: Detta är en elektronisk bok, som läses på en dator eller en e-bokläsare, inte en tryckt bok i pappersformat!


Få länder kan visa upp så många internationella framgångar som Polen. En av anledningarna är att de har många spelare av yppersta världsklass, en annan att de har bra budsystem.
   Precis som amerikanarna har sitt American Standard, engelmännen sin Acol och vi i Sverige Modern Standard, har även polackerna ett nationellt standardsystem. Det kom att utvecklas efter en serie artiklar i den polska bridgetidningen Brydz. Hörnstenen är öppningsbudet 1 klöver , som har flera olika betydelser. Den vanliga är en balanserad minimihand utan femkorts högfärg, men den kan även innehålla starkare typer, verför budet blir krav för en rond.
   Greg Matula beskriver här de olika öppningsbuden samt den fortsatta budgivningen i detta effektiva och aggressiva budsystem. Många välvalda exempel illustrerar hur Polish Club fungerar i praktiken.


Läs utdrag

[ e-böcker | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult