Mike Lawrence
Tips on Bidding
(Master Point Press)


ISBN: 978-1-77140-020-6
År: 2015
Pris: 210 kr


På 1990-talet publicerade Mike Lawrence en serie småböcker, som han kallade Topics on Bridge och som innehöll många kloka råd för vanliga bridgespelare, både beträffande budgivningen och spelet av korten. Nu ger Master Point Press ut dessa småböcker igen, omarbetade och förbättrade, i tre samlingsvolymer under titeln Mike Lawrence Bridge Tips.
   Den här boken är den första i serien och innehåller massvis med kloka budgivningstips. De teman som finns med är:
 • Undvika vanliga misstag
 • Hur lång är partnerns färg?
 • Trekortshöjningen
 • Reversebud
 • Splinterbud
 • Efter motståndarnas upplysningsdubbling
 • Svaga två-öppningar
 • Spärrbud
 • Drury
 • Efter förhandspass
 • Att inte straffa partnern

Boken går att beställa.

[ Hem | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult