Arne Larsson
Lathund för Ambitiösa Bridgespelare
(Arnes Bridgeskola)


ISBN: saknas
År: 2014
Pris: 150 kr


Lathund för Ambitiösa Bridgespelare är en sammanfattning i fickformat av det som lärs ut vid Arnes Bridgeskola beträffande budgivning och spelteknik. Bland de olika saker som tas upp finns: handvärdering, öppningshandens första bud, svarshandens första bud efter färgöppning, Stenbergs 2 sang på högfärg respektive lågfärg, öppningshandens andra bud, svarshandens andra bud, försenad dubbel Stayman, budgivning efter 1 sang- och 2 sang-öppning, budgivning efter 2♣-öppning, budgivning efter svaga 2-öppningar och Multi, inkliv och svar på inkliv, dubblingar och svar på dubblingar, kontrollbud, frågebud, överbud i motståndarnas färg, vidgad värdering, utspel och markeringar.
   Alla kursböcker från Arnes Bridgeskola:

Boken går att beställa.

[ Hem | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult