Anders Wirgren
Budnyckel, Nordisk Standard
(Svenska Bridgeförlaget)


ISBN: 978-91-978281-7-8
År: 2012
Pris: 70 kr


Precis som Sverige har Modern Standard, har de andra nordiska länderna sina nationella standardsystem, som alla känner till och som många använder. Sedan 2010 finns också systemet Nordisk Standard, som uppkommit på initiativ av Nordisk Bridge Union.
   Magnus Lindkvist, Sverige; Jacob Røn, Danmark och Geo Tislevoll, Norge slog sina kloka skallar ihop och resultatet har blivit ett enkelt, men ändå effektivt budsystem, som numera lärs ut på många nybörjarkurser i såväl Sverige, Norge som Danmark.
   I denna 18-sidiga budnyckel finns systemet sammanfattat i stora drag:
  • svarsbud på 1 trick i färg
  • svarsbud och återbud på 1 sang och 2 sang
  • när motståndarna öppnar budgivningen
  • när motståndarna kliver in
  • svar på spärröppningar
  • öppnarens andra bud efter 1-över-1, 1 sang och 2-över-1
  • slammetoder

Boken går att beställa.

[ Hem | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult