Anders Wirgren
Budnyckel, Modern Standard
(Svenska Bridgeförlaget)


ISBN: 978-91-978281-8-5
År: 2012
Pris: 70 kr


1978 kom den första upplagan av Modern Standard, del I ut. I den standardiserade Mats Nilsland det svenska ”normalsystemet”, så som det spelades runt om i landet. Under de år som gått har systemet förändrats, litet här och litet där, och även om den femte upplagan (som kom 2010) skiljer sig till vissa delar från ”Modern Standard år 1978”, är det i grunden samma system.
   I denna 18-sidiga budnyckel är systemet sammanfattat i stora drag. Här finns
  • svarsbud på 1 i färg
  • svarsbud och återbud på 1 sang och 2 sang
  • svar på 2Kl
  • svar på spärröppningar
  • öppnarens andra bud efter 1-över-1, 1 sang och 2-över-1
  • slammetoder.

Boken går att beställa.

[ Hem | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult