Magnus Lindkvist (red.)
Bridge – Classic and Modern Conventions, volume 4
(Magnus Lindkvist)


ISBN: 91-631-1099-7 (4)
År: 2004
Pris: 300 kr


Det stora konventionsverk, som Magnus Lindkvist givit ut, baseras till stor del på den rumänska boken Modern Bridge Conventions and Systems, som Nicu Kantar och Dan Dimitrescu gav ut 1974 och 1976, men innehåller också mycket av det som kommit till under slutet av det förra milleniet och början av detta.
   Den fjärde och avslutande delen är på 578 sidor (inklusive register och innehållsförteckning), vilket betyder att hela serien består av inte mindre än 2008 sidor.
   Innehållet i del fyra är:
  1. Interferences after openings in a suit at the one level (motståndarna öppnar med en i färg: färginkliv, tvåfärgsvisande bud, sanginkliv, dubblingar, balanseringar),
  2. Interferences after one notrump openings (motståndarna öppnar med 1 sang: tvåfärgshänder, trefärgshänder, två- eller trefärgshänder, en- eller tvåfärgshänder, dubblingar),
  3. Defenses (försvar mot stark klöver, försvar mot 2 ruter Multi, försvar mot 3- och 4-lägesöppningar [spärrbud], försvar mot svaga tvåöppningar, andra försvar),
  4. Continuations by the opening side after interference over an opening bid in a suit (motståndarna agerar efter vårt öppningsbud i färg: dubblingar, redubblingar, överbud, efter en upplysningsdubbling, efter ett färginkliv, efter andra inkliv),
  5. Continuations by the opening side after interference over one notrump opening (motståndarna agerar efter vårt öppningsbud 1 sang: efter ett inkliv, efter en dubbling),
  6. Continuations by the interfering side (fortsättning efter partnerns inkliv eller dubbling: dubblingar, redubblingar och överbud; överföringsbud; annat),
  7. Preamble to defensive play (inledning till försvarsspelet: utspelsvisande bud, utspel), och
  8. Signals (markeringar: styrkemarkeringar, längdmarkeringar, Lavinthalmarkeringar, markeringar med flera budskap).
Övriga delar i konventionsserien:

Boken är slut i vårt lager.

[ Hem | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult