Magnus Lindkvist (red.)
Bridge – Classic and Modern Conventions, volume 2
(Magnus Lindkvist)


ISBN: 91-631-1099-7 (2)
År: 2002
Pris: 300 kr


Del två i det stora verk om budgivningen, som sammanställts av Dan Dimitrescu och Nicu Kantar, och publicerats av Magnus Lindkvist, handlar om (1) Artificial Opening Bids on the One Level (artificiella 1-lägesöppningar), och (2) One Notrump Opening Bids and Continuations (öppningsbudet 1 sang, svarsbud och fortsatt budgivning).
   Den första delen handlar huvudsakligen om starka 1 klöver-öppningar, men täcker också artificiell 1 klöver och andra artificiella öppningsbud, t.ex. Precisionsklöverns 1 ruter (uppsamlingsbud) eller starka 1 ruter-öppningar.
   Avdelningen om sangöppningar och fortsatt budgivning är stor, vilket inte är så förvånande med tanke de otaliga sangsystem som spelas i skilda delar av världen.

Övriga delar i konventionsserien:

Boken är slut i vårt lager.

[ Hem | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult