Magnus Lindkvist (red.)
Bridge – Classic and Modern Conventions, volume 1
(Magnus Lindkvist)


ISBN: 91-631-1099-7
År: 2001
Pris: 250 kr


Den första delen i ett gigantiskt verk om budgivning. Materialet har sammanställts av Dan Dimitrescu och Nicu Kantar, men redigerats av Magnus Lindkvist. Den första delen i serien är indelad i fyra avdelningar.
   Den första avdelningen Generalities, handlar om allmänna principer, kortvärdering, anpassning, och definitioner.
   Den andra avdelningen, Bidding Systems, ger kortfattade beskrivningar av 57 olika budsystem, indelade i fyra undergrupper: naturliga system, stark klöver, stark ruter, pass-system och andra system.
   Den tredje avdelningen är Responses to Natural Suit Openings och handlar om svarsbud på naturliga 1-lägesöppningar: med trumfstöd; utan trumfstöd; naturliga 2NT och 3NT; artificiella svarsbud; svarsbud efter förhandspass.
   Den fjärde och sista avdelningen heter Continuations after Natural Suit Openings och handlar om den fortsatta budgivningen efter ett naturligt öppningsbud.

Övriga delar i konventionsserien:

Boken är slut i vårt lager.

[ Hem | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult