Anders Wirgren
Modern Standard, del IV – Försvarstekniken i bridge
(Scania Bridgekonsult)


ISBN: 91-87416-04-2
År: 1989
Pris: 160 kr


Den fjärde, och hittills sista, delen i beskrivningen av det svenska standarsystemet, handlar inte om budgivning utan om försvarsteknik, d.v.s. de metoder man använder i försvarsspelet. Även där är det viktigt att vara överens med sin partner. Här får läsaren lära sig det mesta om utspel, markeringar, sak, vändor och returer. Många tydliga och förklarande exempel gör texten lätt att följa, även om ämnet i sig är ganska stort.
  Författaren rekommenderar att man använder olika utspelsmetoder i sang- respektive trumfkontrakt, eftersom inte alls samma saker är viktiga när man spelar sang som när en färg är trumf. På samma sätt bör man inte använda precis samma metoder för vändor inne i spelet som när man gör det första utspelet; åsynen av träkarlen gör ju att man ofta kan vända bättre än när man gör det första utspelet och bara ser sina egna kort.

Övriga delar i Modern Standard-serien:

Boken är slut i vårt lager.

[ Hem | Läs utdrag | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult