Mike Lawrence & Anders Wirgren
I Fought The Law of Total Tricks
(Mikeworks)


ISBN: 0-9762999-1-7
År: 2005
Pris: 140 kr


I juninumret i tidskriften Bridge World 1969 publicerades en artikel av en fransk bridgeteoretiker vid namn Jean-René Vernes. Artikeln hette The Law of Total Tricks (på svenska: Lagen om Det Totala Antalet Stick) och beskrev ett samband som Vernes tyckte sig ha upptäckt efter att ha studerat ett stort antal givar spelade i lag-VM.
   Artikeln rönte viss uppmärksamhet, och teorin fick en del anhängare. Men de allra flesta tyckte inte att det var något att bry sig om. 1992 ändrades detta när Larry Cohen publicerade en bok i ämnet, To Bid or Not to Bid (översatt till svenska 1994, på Scania Bridgekonsult, under titeln Att Bjuda Över Eller Inte Bjuda Över). Den blev en stor succé, och plötsligt var Lagen på allas läppar.
   Sedan dess har Lagen om Det Totala Antalet Stick ansetts vara det förnämasta redskapet i konkurrenssituationer, och den har så gott som aldrig kritiserats – trots att den förhållandevis ofta slår fel.
   Den förste som på allvar började kritisera Lagen var Anders Wirgren, först med en serie artiklar på Internetsajten e-bridge (The Law Series), sedan i flera artiklar i The Bridge World och Bridgetidningen. Det är det arbetet som ligger till grund för boken I Fought The Law of Total Tricks.
   I boken beskriver författarna vad de tycker är fel med Lagen, och de går ett steg längre än så när de presenterar en helt ny metod som gör det möjligt att på ett mycket bättre sätt än tidigare förutsäga hur många stick en sida kan förväntas vinna.

Boken går att beställa.

[ Hem | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult